incassobureau-inschakelen-tijdens-hoge-inflatie

Incassobureau inschakelen met stijgende prijzen

Door de toenemende prijsstijgingen komen steeds meer consumenten en bedrijven in de knel. Niet alleen de laagste inkomensgroepen ondervinden problemen, ook bij de hogere inkomensgroepen lijkt de stress toe te nemen. Als bedrijven facturen hebben die niet betaald worden kan het een dilemma zijn om een incassobureau in te schakelen. Toch is het belangrijk hier goed mee om te gaan om problemen voor uzelf te voorkomen.

De consumentenprijzen zijn het afgelopen jaar zo'n 10% gestegen. Ruim een half miljoen huishoudens heeft te maken met energiearmoede en steeds meer mensen laten de auto vaker staan omdat de benzineprijzen onbetaalbaar zijn geworden. Onderzoek onder de 150 woningcorporaties wijst uit dat bij zo'n 50% het aantal huurders met een huurachterstand toeneemt. Bedrijven worden onder meer geconfronteerd met stijgende loonkosten, opgelopen energieprijzen en duurdere inkoop van grondstoffen of goederen. Na alle corona perikelen breekt er voor sommige ondernemers in het MKB nu weer een spannende tijd aan.

Het gevaar van stijgende prijzen

Al deze kostenstijgingen leiden er uiteindelijk toe dat facturen niet of minder snel worden betaald. Slecht betaalgedrag van lopende rekeningen is een gevaarlijke trend. Als het aantal niet-betaalde facturen bij een bedrijf toeneemt, zijn er minder liquide middelen beschikbaar. Er komt immers minder geld binnen. Tegelijkertijd ontvangt het bedrijf zelf natuurlijk ook gewoon facturen die betaald moeten worden. Bedrijven zouden door niet-betalende klanten zelf in de problemen kunnen komen. Daarom is het belangrijk om tijdig actie te ondernemen.

Dilemma: wel of geen maatregelen

Dat vrijwel alles duurder is geworden zal niemand in Nederland zijn ontgaan. Hierdoor is er ook een zekere mate van begrip ontstaan. Men snapt dat sommige bedrijven en consumenten in betalingsproblemen zijn gekomen of aan het komen zijn. Dit kan zich vertalen in meer coulance en een mildere houding ten opzichte van debiteuren. Men wil klanten niet nog verder in de problemen brengen en de relatie met de klant niet beschadigen. Daarom besluiten zij om geen incassobureau in te schakelen.

Maar hier schuilt ook direct het gevaar voor ondernemers. Een mildere houding ten opzichte van debiteuren leidt tot minder beschikbare liquide middelen. Hierdoor zou het bedrijf op den duur zelf problemen kunnen krijgen met de lopende rekeningen. Daarom is het belangrijk als bedrijf om te bepalen hoe om te gaan met niet betalende klanten.

3 Tips: Zo ga je om met niet betalende klanten!

Met een duidelijk protocol voor debiteurenbeheer kunt u de komende tijd problemen voor uzelf voorkomen. Het is belangrijk dat u hierbij de kennis en expertise van een betrouwbare incassopartner gebruikt.

1. Stuur tijdig een aanmaning

Als een klant een factuur niet betaalt, is het aan te raden om tijdig een aanmaning (betalingsherinnering) te sturen. Let hierbij wel op de toon van het bericht. Dat er niet betaald is wil niet direct zeggen dat er betalingsproblemen zijn. Een klant zou de factuur ook simpelweg vergeten kunnen zijn. De aanmaning is een aanmoediging om de factuur alsnog te betalen. 

Let op! Is uw klant geen bedrijf, maar een consument, dan bent u volgens de wet verplicht om een aanmaning te sturen. Deze aanmaning wordt ook wel WIK-brief genoemd.

2. Stuur een laatste herinnering

Als uw klant ook na het sturen van een betalingsherinnering niet betaalt, is het sturen van een laatste herinnering een goede optie. Dit kunt u zelf doen, of laten doen door een externe partij. Zo kunt u via incasso.nl eenvoudig een laatste herinnering sturen. Het voordeel hiervan is dat de laatste herinnering op het briefpapier van de incassopartner wordt verstuurd. In de laatste herinnering worden onder meer incassokosten aangekondigd. Onder het fenomeen dat 'vreemde ogen dwingen' is de kans dat uw klant betaalt aanzienlijk groter.

3. Schakel tijdig het incassobureau in

Als de betaling opnieuw uitblijft wordt het tijd om de druk wat verder op te voeren. De klant heeft inmiddels genoeg kansen gehad om met u in contact te komen over de betaling. Een incassobureau is gespecialiseerd in het incasseren van facturen en zet bovendien in op het vinden van een oplossing voor de betalingsachterstand. In 92% van de gevallen wordt de factuur zonder tussenkomst van de rechter alsnog betaald. Hiermee worden de kosten voor uw debiteur zoveel mogelijk beperkt. Zeker in tijden van stijgende prijzen is dit een belangrijke overweging bij de keuze tussen een incassobureau of een deurwaarder

Via incasso.nl kunt u met de speciale app eenvoudig en snel een laatste herinnering of incassotraject starten. Het voordeel van incasso.nl is bovendien dat het minnelijke incassotraject (zonder tussenkomst van de rechter) voor u geheel gratis is. Uw klant moet namelijk de incassokosten en rente betalen. Bovendien rekent incasso.nl aan u géén provisie op deelbetalingen. Op die manier kunt u zelf zonder risico incasso.nl inschakelen.