verschil-incassobureau-incasso-advocaat

Wat is het verschil tussen een incassobureau, deurwaarder en een advocaat?

Als een factuur niet betaald wordt, kan uiteindelijk besloten worden om een incassoprocedure te starten. Op de incassomarkt kunt u als ondernemer kiezen voor een incassobureau, deurwaarder of een incasso advocaat. Maar hoe weet u als ondernemer wat u moet kiezen?

Een incassobureau, deurwaarder en een advocaat hebben in principe hetzelfde doel. Zij kunnen ondernemers helpen om een niet-betaalde factuur te incasseren. Toch zijn er ook een aantal verschillen tussen deze partijen. Zo wordt er een andere werkwijze gehanteerd, wordt de kwaliteit anders gegarandeerd en is er vaak een flink verschil in kosten. 

Werkwijze incassobureau, deurwaarder en incasso advocaat

In de praktijk zijn er grote verschillen tussen de manier waarop de drie incasso partijen een vordering incasseren. Dit komt met name door de verschillende drukmiddelen die gebruikt mogen worden.

Werkwijze deurwaarder en incasso advocaat

De wettelijke bevoegdheden van een deurwaarder en incasso advocaat gaan verder dan die van een incassobureau. Zo mogen zij dagvaardingen voor de rechter uitdelen en beslag laten leggen op inboedel en inkomsten van de debiteur.

Werkwijze incassobureau

Een incassobureau is gespecialiseerd in het incasseren van vorderingen zonder tussenkomst van een rechter. Waar een deurwaarder en advocaat zich vooral bezighouden met de wet, treedt het incassobureau namens de ondernemer in contact met de debiteur.

Een daadkrachtig en ervaren incassobureau kent het profiel van een debiteur en weet precies welke maatregelen genomen moeten worden voor een succesvolle incasso.

  Incassobureau Deurwaarder Incasso advocaat
Bevoegd om openstaande facturen te innen
Specialisatie in incasso  
Mogelijkheid tot particuliere incasso  
Mogelijkheid tot internationale incasso  
Bevoegd om persoonlijk contact op te nemen
Bevoegd om beslag te leggen  
Bevoegd tot faillissementsaanvraag    

Kwaliteit incassobureau, deurwaarder en incasso advocaat

De beslissing om de incasso van een openstaande vordering uit te besteden kan best impact hebben. Er treedt immers een derde partij namens u in contact met uw klant. Ondanks dat u als ondernemer waarschijnlijk gefrustreerd bent over het uitblijven van een betaling, is het wel belangrijk dat de incassoprocedure op een goede manier wordt uitgevoerd. Het inschakelen van een slechte, onbetrouwbare of louche partij kan een negatieve impact op uw bedrijfsimago hebben.

Kwaliteit van een deurwaarder of incasso advocaat

Deurwaarders staan in principe onder controle van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Zij controleren of deurwaarders de wettelijke voorschriften en beroepsregels naleven. In Nederland staan (incasso) advocaten ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Als zij bekwaam worden bevonden om hun beroep uit te oefenen, worden zij opgenomen op ‘het tableau’. Deurwaarders en advocaten kunnen bij misstanden uit hun ambt worden ontslagen. Zij mogen hun beroep dan niet meer uitoefenen.

Kwaliteit van een incassobureau

In Nederland hebben incassobureaus geen wettelijke status. Dat betekent dat in principe iedereen een incassobureau kan beginnen. Dit biedt onbetrouwbare partijen de ruimte om zich te presenteren als een goede incassopartij.

Daarom is door de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) een uitgebreid normenkader opgesteld. Incassobureaus worden door een externe auditor aan de hand van dit uitgebreide normenkader beoordeeld en getoetst. Alleen incassobureaus die voldoen aan de eisen krijgen het incasso keurmerk. Ondernemers kunnen een kwalitatief goed incassobureau dus herkennen aan het incasso keurmerk van het NVI. Alleen van deze incasso partijen is met zekerheid te zeggen dat zij betrouwbaar zijn.

Kosten incassobureau, deurwaarder en incasso advocaat

Voor veel ondernemers zullen kosten een belangrijke rol spelen bij de keuze voor een incassopartij. De kosten voor partijen met zwaarde drukmiddelen liggen logischerwijs over het algemeen een stuk hoger. Dit maakt een incassobureau in de meeste gevallen een stuk voordeliger dan een deurwaarder of incasso advocaat.

Kosten van een deurwaarder of incasso advocaat

Deurwaarders en advocaten volgen veelal (juridische) procedures die via de rechtbank lopen. Hierbij horen uurtarieven die vaak flink in de papier lopen. Deze gerechtelijke kosten zorgen ervoor dat de kosten voor een incassodossier direct (onnodig) heel hoog zijn. Zelfs als de kosten door uw debiteur betaald moeten worden kan dit niet wenselijk zijn. Daarnaast zijn niet alle partijen even transparant over de kostenstructuur en het aantal uren dat aan een zaak gewerkt wordt. Een hoogte van de rekening achteraf is dan een onaangename verrassing.

Kosten van een incassobureau

Als de betaling van een factuur uitblijft mogen incassokosten worden berekend. De hoogte hiervan is wettelijk vastgelegd en komen bovenop de hoofdsom van de vordering. In het algemeen vormen deze incassokosten de vergoeding voor het incassobureau. Zij hebben immers een inspanning verricht om de factuur te incasseren. Doordat er niet met uurtarieven of commissies wordt gewerkt is een incassobureau in veel gevallen voordeliger dan een deurwaarder of incasso advocaat. Zeker gezien het feit dat de incassokosten door de debiteur betaald moeten worden.

80% van alle dossiers wordt gesloten zonder tussenkomst van de rechter

Incasso advocaten en deurwaarders wijzen ondernemers vaak op de zwaardere drukmiddelen die zij hebben. Onderzoek laat echter zien dat 80% van de openstaande vorderingen wordt voldaan zonder tussenkomst van een rechter. De specialistische kennis van een gecertificeerd incassobureau vormt in deze gevallen voor zowel de debiteur als de ondernemer de optimale oplossing.