Incassokosten berekenen 

Een openstaande rekening is een rekening die niet of niet op tijd betaald wordt. Een bedrijf kan een incassobureau inschakelen om de openstaande rekening te laten incasseren. De extra kosten die hiervoor worden gemaakt zijn de incassokosten. Deze komen in principe voor rekening van de debiteur. De hoogte van deze kosten zijn vastgesteld door de Wet.

Hoe hoog zijn de incassokosten?

De hoogte van de incassokosten hangt af van verschillende factoren. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen incassokosten voor particulieren en bedrijven. Voor consumenten is de maximale hoogte van de incassokosten zelfs wettelijk geregeld  met de WIK.

Voor bedrijven wordt de WIK vaak toegepast als er in de algemene voorwaarden geen specifieke voorwaarden zijn opgenomen voor het berekenen van de incassokosten.

Het is belangrijk dat zowel de debiteur als de schuldeiser goed op de hoogte is van de regels over incassokosten. Onderstaande rekentool kan gebruikt worden om de wettelijke incassokosten te berekenen.

WIK Calculator

Vul de hoofdsom van uw openstaande factuur in om de incassokosten te berekenen. Bent u btw-plichtig? Noteer dan de incassokosten exclusief btw. Deze kunt u immers verrekenen. Kunt u de btw niet verrekenen? Noteer dan de incassokosten inclusief de btw.


Wanneer mogen incassokosten gerekend worden?

Als een rekening niet betaald wordt, moet het bedrijf eerst een of meerdere aanmaningen sturen. In de aanmaning staat het bedrag dat betaald moet worden, maar ook welke incassokosten berekend zullen worden als de betaling uitblijft. Als de debiteur ook na het verstrijken van de uiterlijke betaaldatum in de aanmaning niet betaalt, mogen de incassokosten in rekening worden gebracht.

Waaruit bestaan incassokosten?

Als een rekening niet of niet helemaal betaald wordt, zijn extra inspanningen nodig. Vaak doet een bedrijf er goed aan om het incassotraject uit te besteden aan een incassobureau. De specialistische kennis en handelingen van het incassobureau worden dan als incassokosten doorberekend aan de debiteur. Bij een tijdige betaling hadden deze kosten immers voorkomen kunnen worden.

Is een debiteur verplicht incassokosten te betalen?

Als een bedrijf als schuldeiser alle correcte stappen heeft genomen, dan moet de debiteur de incassokosten betalen. Dit houdt in dat aan alle spelregels moet worden voldaan. Van het sturen van een goede aanmaning tot de berekening van de incassokosten zelf.

Wilt u advies over het berekenen van incassokosten?

Bent u ondernemer en wilt u advies over het berekenen van incassokosten? Neem dan contact op met Ultimoo Incasso. Wij helpen u graag met het opstellen van de algemeen voorwaarden als het gaat om incasso en de bijbehorende protocollen en regels. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met Ben Aerts via 0348-750553.

Incasso - CTA
  • Uw dossier binnen 1 uur in behandeling
  • Realtime inzicht in uw dossier
  • Incasso.nl kost u niets.

Gratis account aanmaken