transparantie-van-no-cure-no-pay-incasso

Hoe transparant is No Cure No Pay incasso?

No Cure No Pay is binnen de incassowereld erg populair. Vrijwel ieder incassobureau biedt No Cure No Pay incassodiensten aan. Toch kunnen de spelregels per incassobureau sterk verschillen. Daarom is het belangrijk om als ondernemer goed te onderzoeken wat er in uw situatie geldt.

Wat is No Cure No Pay incasso?

Bij No Cure No Pay incasso worden alleen kosten betaald als het incassobureau succesvol geld int op een openstaande factuur. Met andere woorden, als de klant niet betaalt, hoeft de opdrachtgever géén kosten te betalen voor de incassodiensten.

Het incassobureau neemt als het ware het risico en de kosten van het incassotraject voor haar rekening. Het bedrijf investeert tijd, middelen en expertise in het incasseren van de factuur bij de klant. Als dit lukt ontvangt het incassobureau hiervoor een vergoeding in de vorm van incassokosten. Deze incassokosten komen boven op het factuurbedrag en moeten in principe door de klant betaald worden. Als het niet lukt om de factuur te incasseren, is alle moeite voor niets geweest en ontvangt het incassobureau geen vergoeding voor alle diensten.

Voordeel van No Cure No Pay

Het grote voordeel van No Cure No Pay voor opdrachtgevers, is dat zij de mogelijkheid krijgen om zonder financiële risico's professionele incassodiensten in te schakelen. Zeker bedrijven die beperkte financiële middelen hebben kunnen erg gebaat zijn bij externe hulp om betaald te krijgen.

Onduidelijkheid over kosten

In twee situaties is het bij vrijwel iedere incasso dienstverlener duidelijk wat er gebeurt. Als de klant de factuur niet betaalt, worden er géén kosten doorberekend. Als de klant uiteindelijk alles betaalt, dus het factuurbedrag plus de extra incassokosten, wordt zowel de opdrachtgever als het incassobureau volledig betaald.

Maar wat gebeurt er als een klant alleen het factuurbedrag betaalt? Of maar een deel van het factuurbedrag? In dat geval gelden per incassobureau andere regels. Zo zijn er verschillende mogelijkheden.

U betaalt een vast bedrag

Op het moment dat een klant een betaling doet, rekent het incassobureau een vast bedrag aan incassokosten door aan de opdrachtgever. Het maakt hierbij niet uit welk bedrag de klant heeft betaald.

U betaalt een vast percentage

Als een klant een betaling doet betaalt u een vast percentage aan incassokosten. Dit percentage betaalt u over iedere betaling die de klant doet. Veel incassobureaus hanteren een percentage van 15%, maar ook dit kan per dienstverlener verschillen. 

U betaalt niets over deelbetalingen

Bij incasso.nl worden helemaal geen kosten over deelbetalingen doorberekend. Dit houdt in dat al het geïncasseerde geld voor de opdrachtgever is, totdat het factuurbedrag bereikt is. Dit is de meest transparante vorm van No Cure No Pay incasso, omdat er helemaal geen kosten worden doorberekend totdat de factuur in zijn geheel betaald is. Het incassobureau neemt in dit geval alle risico's op zich.

Verstopte spelregels

Vaak zetten incassobureaus met duidelijke letters op hun website dat zij No Cure No Pay incasso aanbieden. Er staat duidelijk vermeld dat bedrijven geen incassokosten hoeven te betalen als er niets geïncasseerd wordt bij uw klant.

Bij de meeste incassobureaus is het een stuk onduidelijker wat er gebeurt als een klant een deelbetaling doet. De transparantie over de kosten die in die situaties worden doorberekend is dan ver te zoeken. Het staat vermeld in kleine lettertjes van de voorwaarden van het incassobureau.

Om het voor ondernemers zo duidelijk mogelijk te maken, worden bij incasso.nl pas kosten doorberekend als de factuur in zijn geheel betaald is. Op die manier loopt u als ondernemer het minste risico.

Uitzonderingen op No Cure No Pay

Kunnen ondernemers dan zomaar iedere factuur bij een incassobureau neerleggen zonder enig risico te lopen? Nee, dat zou te gemakkelijk zijn. Het incassobureau moet immers wel een eerlijke kans krijgen om de factuur met extra kosten bij uw klant te kunnen incasseren. 

Betwiste facturen

Is een klant het niet eens met uw factuur, dan wordt deze factuur 'betwist'. In dat geval neemt het incassobureau uw factuur niet zomaar in behandeling. Vaak maakt het incassobureau dan eerst een inschatting en krijgt u advies over de incassomogelijkheden. De kans is groot dat u voor dit onderzoek en advies kosten moet betalen.

Ingetrokken facturen

Stelt u voor, uw klant betaalt alleen het factuurbedrag en niet de incassokosten. Het incassobureau zal vervolgens nog verder gaan omdat uw klant ook de extra kosten moet betalen. Dit ligt zelfs vastgelegd in de wet. Als u vervolgens aangeeft dat u dat niet wilt, bijvoorbeeld omdat u de relatie met uw klant wilt bewaken, dan trekt u de factuur als het ware terug.Het incassobureau krijgt dan geen kans om betaald te krijgen voor de geleverde diensten. In dat geval zal het incassobureau toch incassokosten doorberekenen aan de opdrachtgever.

Let goed op welke regels voor u gelden

No Cure No Pay incasso verkleint het risico voor ondernemers aanzienlijk. Het geeft hen de kans om de voordelen van professionele incassodiensten te gebruiken, zonder dat er kosten worden gemaakt als er niets betaald wordt.

Toch is het aan te raden om goed op te letten welke spelregels er gelden. Niet ieder incassobureau is even transparant in de spelregels van No Cure No Pay incasso. Op die manier komt u niet voor verrassingen te staan en kunt u een weloverwogen beslissing nemen over het inschakelen van een incassobureau.

Heeft u klanten die uw factuur niet betalen? Maak dan een gratis account aan bij incasso.nl. Met de slimme app van incasso.nl kunt u snel en eenvoudig uw factuur insturen. Vervolgens gaan onze specialisten aan de slag om uw factuur te incasseren.