wat-is-minnelijke-incasso

Wat is minnelijke incasso?

Minnelijke incasso is het incassotraject ná uw eigen traject en vóór tussenkomst van een rechter. Alle incasso-activiteiten voor tussenkomst van de rechter vallen onder minnelijke incasso. In 95% van de gevallen betaalt een debiteur in de minnelijke fase. Zo voorkomt u extra hoge kosten voor uw debiteur.

Wanneer mag u een minnelijk incassotraject starten?

Wanneer u een minnelijk incassotraject mag starten hangt af van uw debiteur. Zo bent u volgens de Nederlandse wet aan consumenten verplicht om eerst een WIK-brief te sturen. In deze brief wordt aan de debiteur nog één kans gegeven om te betalen zonder extra (incasso)kosten. Als de debiteur na het sturen van deze WIK-brief nog steeds niet heeft betaald mag het minnelijk incassotraject worden gestart.

Bij een zakelijke debiteur is het niet verplicht om een WIK-brief te sturen. Soms staat er in de Algemene Voorwaarden van een bedrijf wel hoe er met debiteuren wordt omgegaan. Het is dan ook belangrijk om deze goed te kennen. Helaas zijn er veel ondernemers die in strijd met de eigen voorwaarden handelen. Wilt u uw algemene voorwaarden laten controleren? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via 0348-750553.

Wat gebeurt er in een minnelijk incassotraject?

In het minnelijk incassotraject zoekt het incassobureau contact met uw debiteur. Dit kan op verschillende manieren. Denk hierbij aan een e-mail, brief, telefoon of via een chat. In deze communicatie krijgt de debiteur te horen dat de vordering is overgedragen aan het incassobureau en dat er incassokosten moeten worden betaald. 

Als er contact gelegd is met de debiteur moet er een oplossing gevonden worden voor de betalingsachterstand. Dit is meestal door een gehele betaling, maar soms ook door een latere betaling of een betaling in termijnen. 

Hoe kan ik een minnelijk incassotraject starten?

Er bestaat geen standaard minnelijk incassotraject voor debiteuren. Iedere debiteur heeft immers een eigen verhaal. Daarom is het een goed idee om het minnelijke incassotraject over te laten aan een gespecialiseerd bedrijf. Zo heeft een goed incassobureau veel ervaring met zowel zakelijke als particuliere debiteuren. Bovendien geldt voor veel vorderingen dat 'vreemde ogen dwingen'. Veel debiteuren die niet reageren of betalen gaan na het overnemen van het traject door een incassobureau alsnog tot betaling over.

Daarnaast hebben wij trajecten ontwikkeld, die geoptimaliseerd zijn voor specifieke debiteuren. Een ander voordeel is dat het inschakelen van een incassobureau voor de opdrachtgever gratis is. Dat komt omdat de incassokosten betaald worden door de debiteur en incasso.nl géén provisie rekent.