bedrijfsleven-moet-sneller-betalen

Minister: Sneller betalen van bedrijfsleven is dringend nodig

Deze week werd duidelijk dat Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken niet blij is met de huidige betalingstermijnen in het bedrijfsleven. In een brief aan de Tweede Kamer laat de minister weten dat zowel bedrijven onderling, als de overheid facturen sneller zouden moeten betalen. Niet betaalde facturen kunnen zeker binnen het MKB tot serieuze problemen leiden.

Overheden hebben een voorbeeldfunctie

De Nederlandse overheid, provincies en gemeentes zijn vanaf 2013 verplicht om ondernemers binnen 30 dagen te betalen. Van alle ministeries betaalde in 2022 96,1% de facturen op tijd. Bij provincies lag dit percentage met 93,5% een fractie lager. Bedrijven die in 2022 een factuur naar gemeenten stuurden, moesten een stuk langer op hun geld wachten. Slechts 62,4% van de gemeenten betaalde de meeste facturen op tijd en daar is de minister niet blij mee. "Gemeenten moeten harder hun best doen om te zorgen dat hun leveranciers tijdig hun geld krijgen." Naast de wettelijke verplichting hint ze hiermee ook op de voorbeeldfunctie van overheden in de Nederlandse maatschappij.

Ook grote bedrijven moeten meedoen

Sinds vorig jaar (juli 2022) zijn ook grote bedrijven verplicht om facturen van het MKB binnen diezelfde termijn te betalen. Door de nieuwe wetgeving hebben veel grote Nederlandse bedrijven hun betalingstermijn moeten verkorten van 60 naar 30 dagen. Uiteindelijk schommelde de gemiddelde betaaltermijn van grote bedrijven aan het MKB tussen de 40 en 43 dagen.

Toezicht door de overheid

Met alle nieuwe wetten en afspraken ligt vast dat ondernemers in het MKB eigenlijk altijd binnen 30 dagen betaald moeten krijgen. Maar wie controleert dat? In opdracht van minister Adriaansens is onderzocht of publiek toezicht op de naleving van de betaaltermijn nodig is. In andere landen, zoals Frankijk en Polen, stimuleert toezicht door de overheid daadwerkelijk een snellere betaling. Toch kleven er ook nadelen aan deze oplossing. Want naast een grote aanslag op overheidscapaciteit, zet de meldingsplicht van leveranciers ook de verhouding tussen bedrijven op scherp. 

Uiteindelijk is besloten dat actief toezicht op dit moment niet nodig is, omdat de effecten van de nieuwe wetgeving nog niet bekend zijn. Als de nieuwe wet geëvalueerd wordt, vermoedelijk medio 2024, zal bekeken worden of de gemiddelde betaaltermijnen korter zijn geworden en of overheidscontroles nodig zijn.

Oplossingen voor snellere betaling

Als ondernemers sneller betaald willen krijgen zijn er verschillende maatregelen die zij zelf kunnen nemen.

Elektronisch factureren

Naast wetgeving op het gebied van betaaltermijnen is e-facturatie ook een methode om facturen sneller betaald te krijgen. Met e-facturatie worden facturen digitaal verzonden en verwerkt. Vaak wordt de factuur zelfs rechtstreeks naar het boekhoudprogramma van de ontvangende partij gestuurd. Door het efficiënter versturen en verwerken van een factuur zijn er op dat gebied minder obstakels om de betaling te vertragen.

Incasso.nl app

Zodra een factuur de vervaldatum heeft bereikt, mogen maatregelen worden genomen om een betaling te laten plaatsvinden. Zo kan de factuur worden overgedragen aan een incassopartner. Met de incasso.nl app kunnen ondernemers snel en eenvoudig een factuur indienen. Vervolgens gaan de specialisten van incasso.nl aan de slag om de factuur betaald te krijgen.

Bent u ondernemer en krijgt u wel eens te maken met klanten die uw factuur niet betalen? Maak dan een gratis incasso.nl account aan en incasseer het geld waar u recht op hebt.