nieuwe-wet-betalingstermijn-mkb

Nieuwe wet betalingstermijnen voor MKB vanaf 1 juli van kracht

Op 1 juli 2023 treedt een nieuwe wet in werking over de betalingstermijnen van bedrijven in het MKB. Grote bedrijven zijn vanaf dat moment verplicht om facturen van het MKB binnen 30 dagen te betalen.

Voor welke bedrijven geldt dit?

De nieuwe wet gaat gelden voor bedrijven die als 'groot' worden aangemerkt. Dit is het geval als een bedrijf voldoet aan twee van de volgende kenmerken:

  • het bedrijf heeft een netto omzet van meer dan €40 miljoen.
  • het bedrijf heeft meer dan 250 werknemers in dienst.
  • het bedrijf heeft een balanstotaal van meer dan €20 miljoen.

Bij het bepalen van de grootte wordt gekeken naar de juridische entiteit aan wie de factuur wordt verstuurd. Dus de BV of NV die op de factuur als kopende partij genoemd staat.

Hoe zit het met buitenlandse leveranciers?

Als een Nederlands bedrijf iets koopt van een buitenlandse leverancier, geldt in principe gewoon het Nederlandse recht. Dat betekent dat facturen van MKB'ers uit het buitenland ook gewoon binnen 30 dagen betaald moeten worden.

Voor wie is de wet belangrijk?

De wetswijziging voor betaaltermijnen in het MKB is voor meerdere partijen belangrijk. Allereerst zullen grote bedrijven ervoor moeten zorgen dat inkoopfacturen vanuit het MKB op tijd worden betaald. Grote bedrijven hebben nog wel eens de neiging om hun eigen betalingstermijnen te hanteren voor inkomende facturen. Soms laten ze het MKB rustig 60 of 90 dagen wachten voordat er betaald wordt.

De wetswijziging is ook belangrijk voor ZZP'ers en MKB'ers die diensten of producten leveren aan de grote bedrijven. Zij moeten nu soms lang op hun geld wachten en kunnen in de nieuwe situatie eerder in actie komen. Natuurlijk is het de vraag of de grote bedrijven vanaf 1 juli daadwerkelijk de facturen binnen 30 dagen kunnen of willen betalen. Wat vaststaat is dat de wet aan de kant van het MKB staat. 

Vanaf wanneer gaat de wet precies gelden?

Tussen het wijzigen van het Burgerlijk Wetboek en het daadwerkelijk in de praktijk treden van een wet zit vaak best wat tijd. De wijziging van het wetboek heeft een jaar geleden plaatsgevonden op 1 juli 2022. Bedrijven hebben toen tot 30 juni 2023 de tijd gekregen om de betalingstermijnen aan te passen. Dit houdt in dat de wet vanaf 1 juli 2023 dus officieel gaat gelden.

Wat als een bedrijf tóch niet betaalt?

De wet verplicht grote bedrijven in eerste instantie dat zij geen betalingstermijnen mogen hanteren van meer dan 30 dagen. Dat houdt in dat na het verlopen van de betalingstermijn het bedrijf officieel een betalingsachterstand heeft. Als MKB bedrijf mag je dan vervolgstappen nemen om de factuur alsnog betaald te krijgen. 

Zo kunnen MKB'ers via incasso.nl eenvoudig en snel een factuur uploaden via de speciale app. De medewerkers van incasso.nl zijn gespecialiseerd in het incasseren van facturen voor ondernemers. Zij zullen vervolgens bij het grote bedrijf aankloppen om de factuur alsnog (snel) te laten betalen. Omdat het grote bedrijf ook de incassokosten en rente moet betalen, kost het voor de opdrachtgever dus helemaal niets. U hoeft hierbij niet bang te zijn dat de klantrelatie beschadigd raakt. Onze medewerkers incasseren namelijk op een maatschappelijk verantwoorde manier.

Heeft u te maken met niet betalende klanten? Maak dan snel een account aan en zorg ervoor dat ook u sneller betaald krijgt.