werkkapitaal-bedrijven

Hoe bedrijven worstelen met werkkapitaal en wat dit betekent voor de toekomst

Tegenwoordig ondervinden veel ondernemers voortdurend druk op fun financiële middelen. Een kritiek aspect hiervan is het werkkapitaal. Het werkkapitaal vormt de levensader die dagelijkse bedrijfsactiviteiten ondersteunt. Recente financiële cijfers onthullen een verontrustende trend: bedrijven wereldwijd moeten gemiddeld langer wachten op betalingen en hun behoefte aan meer werkkapitaal neemt toe.

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het kapitaal van een bedrijf dat nodig is om de dagelijkse operaties soepel uit te voeren. Het wordt berekend als het verschil tussen vlottende activa en vlottende passiva. Vlottende activa zijn bezittingen die binnen een jaar in geld zijn om te zetten, zoals debiteuren, voorraad en liquide middelen. De vlottende passiva zijn schulden die op korte termijn moeten worden betaald, zoals crediteuren en andere kortlopende schulden.

Een positieve werkkapitaalpositie betekent dat een bedrijf voldoende middelen heeft om zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen en zijn business voort te zetten.

De rol van leveranciers als financier

Een opvallende ontwikkeling is dat de gemiddelde Days Sales Outstanding (DSO) in het afgelopen jaar is gestegen. De DSO is de gemiddelde periode dat facturen van een bedrijf open blijven staan. Een oorzaak hiervan is dat bedrijven steeds vaker hun leveranciers gebruiken als financieringsbron door betalingen uit te stellen. Door later te betalen 'lenen' deze bedrijven als het ware geld van een leverancier. Dit kan op korte termijn financiële verlichting bieden, maar leidt ook tot betalingsproblemen en een hoger risico op wanbetaling. Dit 'sneeuwbaleffect' kan, indien wijdverspreid, leiden tot serieuze financiële instabiliteit binnen ondernemend Nederland.

De uitdagingen van strengere betaaltermijnen

Vorig jaar stelde een nieuwe wet dat betaaltermijnen verkort worden van 60 naar 30 dagen. Grote bedrijven werden vanaf dat moment dus verplicht om facturen van het MKB binnen 30 dagen te betalen. Dit lijkt een belangrijke stap om financiële verlichting te geven in het MKB, maar de praktijk pakt vaak anders uit. Veel grote bedrijven willen of kunnen niet op stel en sprong betaaltermijnen aanpassen, waardoor kleinere bedrijven nog steeds (lang) op hun geld moeten wachten. 

Economische groei en werkkapitaal

Economische groei is een belangrijke factor in de werkkapitaalbehoeften van bedrijven. In tijden van economische afzwakking, zoals nu het geval is, zien we dat bedrijven meer moeite hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. Dit is mede te danken aan de grote inflatie van de afgelopen jaren. 

Conclusie

Het beheren van werkkapitaal is een voortdurende uitdaging voor ondernemers. In een tijd waar de economische onzekerheid toeneemt, is het essentieel dat bedrijven strategieën ontwikkelen om hun financiële gezondheid te behouden. Dit kan betekenen dat ze beter moeten plannen, alternatieve financieringsbronnen moeten zoeken en hun betalingspraktijken moeten herzien. Een belangrijk verbeterpunt voor veel bedrijven hierbij is het beter controleren van openstaande verkoopfacturen (debiteurenbeheer). Wacht niet te lang met het ondernemen van actie en draag facturen tijdig over naar het incassobureau. Hoe eerder u in actie komt, hoe groter de kans is dat de facturen betaald worden. Zo kunt u bij incasso.nl snel en eenvoudig een gratis account aanmaken om direct uw facturen over te dragen.

Door zorgvuldig management en strategische planning kunnen bedrijven navigeren door deze turbulente tijden en een solide financiële basis behouden voor toekomstige groei.