wat-is-een-crediteur

Wat is een crediteur?

Een crediteur is een partij die nog betaald moet worden door een andere partij. Vaak heeft deze partij een verkoopfactuur verstuurd die nog niet voldaan is. De partij die de factuur nog moet betalen is de debiteur.

Stel dat Bedrijf A producten of diensten levert aan Partij X. Na de levering stuurt Bedrijf A netjes een factuur aan Partij X. Vanaf dat moment is Bedrijf A de crediteur en is partij X de debiteur. Bedrijf A heeft namelijk producten verkocht en deze moeten nog betaald worden. 

Waar komt het woord crediteur vandaan?

Iemand die nog betaald moet worden door een ander persoon of bedrijf heet een crediteur. De klant van deze crediteur heeft eigenlijk een schuld bij de verkopende partij. Het Engelse woord voor 'schuldeiser' is creditor. En daar komt het woord crediteur dus vandaan.

Kan ik tegelijk crediteur en debiteur zijn?

Jazeker, sterker nog, bij vrijwel alle bedrijven is dit het geval. Als u namelijk producten of diensten inkoopt bent u de debiteur en als u ze verkoopt bent u een crediteur. Dit is geen probleem zolang beiden stromen in balans zijn en u voldoende middelen overhoudt om zelf uw crediteuren te betalen.

Er kan wél een probleem ontstaan als het betaalgedrag van uw eigen klanten verslechtert. In dat geval kan de situatie ontstaan dat er te weinig middelen aanwezig zijn om uw eigen rekeningen te kunnen betalen. Bedrijven in deze situatie zitten dan serieus in de problemen. 

Daarom is het belangrijk om als bedrijf uw debiteurenbeheer goed onder controle te houden. Stuur tijdig herinneringen naar uw klanten en geef uw facturen uit handen als betaling ondanks al uw inspanningen uitblijft. 

Als u een incassobureau inschakelt, wordt uw factuur in 92% van de gevallen zonder tussenkomst van de rechter alsnog betaald. Hiermee worden hoge extra kosten voorkomen, wat uiteindelijk in het belang van zowel de debiteur als de crediteur is.