wat-is-beslaglegging

Wat is beslaglegging bij incasso?

Bij een beslaglegging wordt een debiteur gedwongen om een schuld te betalen door beslag te laten leggen op bepaalde bezittingen. Het is een zeer effectief middel van incasso en wordt meestal ingezet als laatste redmiddel om een betaling af te dwingen bij een debiteur. 

Vonnis halen bij de rechter

Het beslagleggingsproces begint met het halen van een vonnis bij de rechter. Met dit vonnis gaat de deurwaarder aan de slag. Dit noemt men het vonnis executeren. Daarbij hoort onder andere dat er beslag kan worden gelegd op bezittingen van de debiteur. Dit betekent dat de debiteur niet langer over deze bezittingen mag beschikken en deze in plaats daarvan naar de crediteur gaan om de schuld af te lossen.

Verschillende soorten beslaglegging

Om de betaling bij een debiteur af te dwingen, kan beslag worden gelegd op diverse bezittingen.

Beslag op bankrekening

Een veelgebruikte manier om beslag te leggen is beslaglegging op de bankrekening van een debiteur. Reden hiervoor is dat het een relatief snelle en eenvoudige manier is om een schuld te betalen. Het verschuldigde bedrag wordt rechtstreek van de bankrekening van de debiteur overgemaakt naar de schuldeiser. 

Deze methode van beslag leggen kan vrij kostbaar zijn en is bovendien niet altijd succesvol. Bijvoorbeeld omdat op de bankrekening op het moment van beslag leggen 'leeg' is.

Loonbeslag

Bij een loonbeslaglegging wordt een deel van het salaris van de debiteur gebruikt om de schuld in te lossen. Als de debiteur een vast inkomen heeft is loonbeslag een effectieve manier om een betaling af te dwingen. Er zijn wel een aantal spelregels als het gaat om loonbeslag. Zo moet de werkgever van tevoren netjes op de hoogte worden gebracht en mag er geen beslag worden gelegd op het gehele inkomen. Dankzij de beslagvrije voet kan de debiteur nog wel voldoende inkomen over houden voor de eerste levensbehoeften.

Beslag op bezittingen

Een andere methode van beslaglegging is beslag op bezittingen. Hierbij wordt beslag gelegd op bijvoorbeeld auto's, huizen of andere (waardevolle) bezittingen. Als de debiteur niet op tijd betaalt, kunnen de bezittingen worden verkocht om op die manier de schuld in te lossen.

Beslaglegging op bezittingen komt minder vaak voor omdat het een vrij ingrijpende manier van beslagleggen is. Bovendien kost het veel meer tijd om op deze manier de schulden te dekken. Daarom wordt het vaak gezien als laatste redmiddel om de schuld in te lossen.

Hoe weet ik of beslag leggen een goed idee is? 

Het is niet aan te raden om als bedrijf zomaar over te gaan op beslaglegging. Zo wordt een beslaglegging vaak vooraf gegaan door een minnelijk incassoproces. Als dit proces uiteindelijk zonder succes blijft, kan overgegaan worden tot gerechtelijke stappen.

Het is belangrijk dat een bedrijf zich goed laat begeleiden en adviseren over de haalbaarheid en gevolgen van beslaglegging. Incasso.nl is met Ultimoo Incasso gespecialiseerd in dit soort processen en kan bedrijven begeleiden bij het volgen van de juiste stappen in het proces.