WIK Calculator

Group - WIK Calculator

Op 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Deze wet regelt dat de door te belasten kosten in het minnelijke incassotraject op particulieren wordt gemaximeerd.

Ultimoo kan met haar expertise helpen bij het opstellen van voorwaarden en processen die WIKcompliant zijn. Neem hiervoor contact met ons op.

Wat betekent dit voor bedrijven?

 • Een consument die niet op tijd betaalt moet minimaal 1 kostenloze betalingsherinnering krijgen nadat de factuur is vervallen.
 • Tussen deze “gratis” herinnering en de aanmaning waarop kosten worden doorbelast moet minimaal 14 dagen zitten.
 • Op de “gratis” herinnering moet u duidelijk aangeven wat de hoogte van de door te belasten kosten in het minnelijke traject maximaal kan worden.
 • Als ook op deze betalingsherinnering geen betaling volgt dan mag via een aanmaning door de schuldeiser direct het volgende in rekening worden  gebracht:
  - Vertragingsrente op basis van de wettelijke rente
  - De buitengerechtelijke kosten als percentage van de hoofdsom
  • 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-
  • 10% over de volgende € 2.500,-
  • 5% over de volgende € 5.000,-
  • 1% over de volgende € 190.000,-
  • 0,5% over al het meerdere tot een maximum van € 6.775,-
 • In dit tarief zitten alle kosten van het minnelijke traject opgesloten. De eigen administratiekosten en de kosten van het incassobureau samen mogen niet hoger zijn dan het bedrag dat uit deze staffel komt.
 • Voor terugkerende maandelijkse vorderingen geldt dat de vervallen openstaande facturen bij elkaar moeten worden opgeteld als deze kosten worden doorbelast. Is dat eenmaal gedaan dan mag voor een nieuwe vervallen factuur deze staffel opnieuw worden toegepast.
 • U bent uiteraard niet verplicht om direct al op de 2e aanmaning de maximale kosten door te belasten. Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid adviseren wij om dit nog niet te doen.

Wat betekent dit voor debiteuren?

Kosten zijn vanaf de invoering van de WIK gemaximeerd, waardoor geregeld is dat ze niet zo maar verhoogd kunnen worden. Tegelijkertijd kunt u als debiteur niet meer onder deze betalingsverplichting uit! U moet dus de kosten betalen, omdat dit nu bij wet is geregeld en dit kan zelfs via een te behalen vonnis worden bekrachtigd. Afwachten tot de deurwaarder komt zal vrijwel altijd met nog hogere kosten gepaard gaan. Voorkom dit en betaal op tijd!