Mei vakantiegeld maand

Mei vakantiegeld maand 6 mei 2020

Ondanks de onzekere tijden zal bij de meeste particulieren, mede door overheidssteun, het vakantiegeld komende periode uitgekeerd worden. Waar in het verleden het vakantiegeld het meest gebruikt werd voor vakanties, dure aankopen en aflossen, zal het de komende periode belangrijker zijn dan ooit om het vakantiegeld op een juiste manier te besteden. Uiteraard is het belangrijk dat uw onbetaalde rekeningen in deze periode ook worden voldaan dus dien daarom uw vordering(en) tijdig in.

Ultimoo in de maand mei:

In de maand mei willen wij  extra benadrukken bij debiteuren dat het belangrijk is om goede keuzes te maken. Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat mei de beste maand is om te incasseren. Wij zullen dan ook onze capaciteit qua bel-, mail- en postacties uitbreiden om voor u het maximale resultaat in een zo’n kort mogelijk periode te behalen. Uiteraard begrijpen wij dat er ook particulieren getroffen worden door Covid-19 virus. Dat hoeft niet alleen fysiek te zijn, het kan ook komen omdat uw debiteur (tijdelijk) geen inkomsten heeft, werkloos is geraakt of om een andere reden minder inkomen heeft. U kunt ervan op aan dat Ultimoo Incasso B.V. in deze tijden meer dan ooit kijkt naar een oplossing waar zowel onze opdrachtgevers  als  debiteuren bij gebaat zijn, zoals een betalingsregeling of een andere gepaste oplossing.

              

Bron: Ultimoo Group