Meer faillissementen in januari 2020

Meer faillissementen in januari 2020 12 februari 2020

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is toegenomen. Er zijn in januari 28 bedrijven meer failliet verklaard dan in december, meldt het CBS. De trend is de afgelopen jaren redelijk vlak. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd. Daarna is er tot september 2017 sprake van een dalende trend. Na september 2017 is de trend redelijk vlak. Het aantal faillissementen bereikte in september 2018 het laagste niveau sinds 2001. Daarna wisselden perioden met stijgingen en dalingen elkaar af.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in januari 254 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 59. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in januari de meeste faillissementen uitgesproken in de bedrijfstak vervoer en opslag.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Bron: CBS