belastingdienst-gaat-coronaschulden-innen

Belastingdienst gaat coronaschulden innen

Deze maand gaat de Belastingdienst starten met het innen van coronaschulden bij ruim 35.000 ondernemers in Nederland. De invorderingsmaatregelen moeten een einde maken aan de €14,8 miljard die momenteel nog moet worden terugbetaald. Hebben uw klanten of uzelf coronaschulden? Dan is het belangrijk dat de eigen liquiditeit goed in de gaten wordt gehouden.

Wat is een coronaschuld?

Sinds het begin van de coronacrisis in 2020 hebben ongeveer 400.000 Nederlandse ondernemers belastinguitstel gekregen. Dit uitstel werd gegeven om bedrijven in de coronaperiode extra te ondersteunen. In totaal gaat het om een bedrag van €47 miljard aan belastingen. In de volksmond wordt deze schuld aan de Belastingdienst ook wel 'coronaschuld' genoemd.

Terugbetalen in vijf jaar

Bedrijven die uitstel hebben gekregen, hoeven de belastingschuld niet in één keer terug te betalen. Zo heeft de Belastingdienst hen een betalingsregeling aangeboden en bepaald dat de coronaschulden in vijf jaar moeten zijn betaald. Bij de start van de terugbetalingsregeling, afgelopen oktober 2022, stond er nog een bedrag van €19,6 miljard open.

Van de 226.000 ondernemers met een betalingsregeling heeft een groep van ruim 40.000 ondernemers nog geen enkele betaling gedaan. Het gaat hier vooral om kleinere bedrijven met een schuld van minder dan €10.000.

Geen reactie van ondernemers

De 35.000 ondernemers bij wie de Belastingdienst actie gaat ondernemen hebben niet gereageerd op meerdere waarschuwingsbrieven. Ook de betalingsregeling van deze groep ondernemers is inmiddels komen te vervallen. De Belastingdienst begint met het benaderen van ondernemers die al vóór de coronapandemie schulden hadden. Bovendien wordt altijd eerst een aanmaning gestuurd en daarna pas een dwangbevel. Pas als daar ook niet op gereageerd wordt, zal de Belastingdienst een deurwaarder langs sturen.

Demissionair staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij laat weten dat vanaf september 2023 nog meer invorderingsbrieven worden verstuurd aan ondernemers met structurele betalingsachterstanden.

Mogelijk nog meer schulden

Ondanks het feit dat de Belastingdienst actie gaat ondernemen, wil het vooral in contact komen met de ondernemers om naar een oplossing te zoeken. Zo weet de Belastingdienst bijvoorbeeld niet wat er aan andere partijen moet worden betaald. 

Naast het terugbetalen van belastingen, moeten sommige ondernemers ook andere coronaschulden afbetalen, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of de NOW-regeling van het UWV. Tel daar de huidige economische situatie met flinke inflatie bij op en het zal niet verrassend zijn dat sommige ondernemers het erg zwaar hebben.

Zoek altijd naar een duurzame oplossing

De coronaperiode heeft er bij veel mensen en bedrijven flink ingehakt. Daarom is het belangrijk om hier op een respectvolle manier mee om te gaan en te zoeken naar een duurzame oplossing.

Ook Arjan Stigter, algemeen directeur van Ultimoo Incasso, benadrukt de noodzaak van een oplossing die voor beide partijen werkt. "Een openstaande factuur is vervelend voor zowel de opdrachtgever, als de klant. Als een van de partijen te maken heeft met een coronaschuld, is het van levensbelang dat hier goed mee omgegaan wordt. Zo moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt, maar moet er wel op een respectvolle manier over kunnen worden gesproken. Een oplossing die voor één van de twee partijen niet werkt, schaadt de klantrelatie en lost bovendien de schuld niet op."

Ik heb last van coronaschulden, wat nu?

Als u als ondernemer last heeft van coronaschulden, is het erg belangrijk dat u uw eigen liquiditeit op peil houdt. Als uw klant een factuur niet (op tijd) betaalt, moet u direct in actie komen. Als de betaling na het sturen van een betalingsherinnering nog steeds uitblijft, is het aan te raden om direct maatregelen te treffen.

Ik denk dat mijn klant last heeft van coronaschulden, wat nu?

Als u vermoedt dat een van uw klanten last heeft van een coronaschuld, dan is het ook belangrijk dat u niet te lang blijft afwachten. Natuurlijk kunt u begrip hebben voor de situatie van uw klant, maar de situatie van uw klant moet niet úw probleem worden. Daarom is het belangrijk dat u kort op uw openstaande facturen blijft zitten. Stuur tijdig een betalingsherinnering en zoek contact met uw klant om een oplossing te vinden die voor beide partijen werkt.

Professionele partij om te bemiddelen

Ondernemers die te maken hebben met niet betalende klanten kunnen gratis een account aanmaken bij incasso.nl. Via incasso.nl kunt u eenvoudig en snel een factuur indienen en een incassotraject starten. In meer dan 90% van de gevallen wordt de betalingsachterstand opgelost zonder tussenkomst van de rechter. Onze incassospecialisten handelen volgens de richtlijnen van de NVI en zullen de schuld op een daadkrachtige, maar respectvolle manier incasseren. Bovendien hebben wij veel informatie over de financiële situatie van veel Nederlandse bedrijven en particulieren. Op die manier kunnen wij u op een professionele manier bijstaan bij het verminderen van uw betalingsachterstanden.