incasso-tweede-kamer

Incasso en de Politiek

Incasso heeft als buitengerechtelijke dienstverlening een groot maatschappelijk en economisch belang. Daarom passeren in Den Haag regelmatig vraagstukken op het gebied van incasso.

Wet Kwaliteit Incassodiensten

In april 2022 debatteerde de Tweede Kamer met Minister Weerwind van Rechtsbescherming over een wetsvoorstel dat de kwaliteit van incassodienstverlening moet verbeteren. 

Het agressief benaderen van debiteuren, rekenen van veel te hoge incassokosten en het proberen te incasseren van onterechte vorderingen zijn helaas aan de orde van de dag.

Daarom oppert Den Haag om een nieuwe wet in te voeren. Hierin staan o.a. de volgende bepalingen:

  • Incassobureaus moeten verplicht ingeschreven staan in een speciaal register
  • Er moeten mogelijkheden komen om minimale kwaliteitseisen te stellen
  • Er moet een systeem van toezicht en handhaving komen

Een van de redenen dat de politiek zich hiermee bemoeit is dat incassokosten een prikkel moeten zijn voor debiteuren om te betalen. In de praktijk echter zorgen ze voor veel problemen bij mensen die écht niet kunnen betalen. 

Vanaf 1 januari 2023 verplicht

Na het debat in de Tweede Kamer is de wet ter goedkeuring langs de Eerste Kamer gegaan. Na goedkeuring door de Eerste Kamer wordt de wetswijziging per 1 januari 2023 doorgevoerd. 

Vanaf 2023 moeten alle incassobureaus een vergunning hebben en geregistreerd staan in een speciaal register. Daarnaast zijn er verplichte kwaliteitseisen en zijn incassobureaus verplicht om te communiceren in begrijpelijke taal.

De basis van de wetswijziging werd in 2020 gelegd door toenmalig staatssecretaris Sander Dekker.

staatssecretaris-sander-dekker-incasso

Staatssecretaris Sander Dekker (rechts) te gast bij Ultimoo Incasso in 2020.