Kosten gerechtelijke invordering 2019

Kosten gerechtelijke invordering 2019 7 januari 2019

Procederen kost geld, maar per 1 januari 2019 kost procederen minder geld dan voorheen. tenminste, als de toegewezen kosten ook werkelijk worden betaald. Maar vanaf dit jaar is het zogenaamde salaris gemachtigde voor gerechtelijke procedures bij de sector kanton van de rechtbank namelijk voor het eerst in 14 jaar opnieuw geïndexeerd met maar liefst 20,1%. Dit geldt zowel voor bodemprocedures als voor gerechtelijke procedures in kort geding bij de kantonrechter. Door deze indexatie worden de kosten in gerechtelijke procedures bij de kantonrechter ruimer vergoed dan voorheen het geval was. Dit is goed nieuws voor procespartijen die in rechte hun gelijk willen halen, want zij krijgen voortaan een groter deel van de proceskosten in hun rechtszaak vergoed. Lees verder op creditexpo.nl

Bron: Creditexpo