nieuwe-belgische-wetgeving-consumentenschulden

Nieuwe Belgische Wetgeving voor Consumentenschulden: Bent u er klaar voor?

Er is interessant nieuws vanuit België dat gevolgen kan hebben voor uw algemene voorwaarden en het facturatieproces. Onlangs heeft de Belgische wetgever de wet 'Boek XIX - Schulden van de consument' gepubliceerd. Deze wet heeft als doel dat de consument in eerste instantie vorderingen zonder extra kosten kan voldoen. Tegelijkertijd staan in de wet verplichte incassokosten voor iedere vordering aan consumenten (B2C). De Belgische wetgeving lijkt sterk op de Wet Incassokosten die in 2012 in Nederland werd ingevoerd.

In dit artikel wordt duidelijk welke belangrijke en verplichte aanpassingen deze nieuwe wet met zich meebrengt voor bedrijven met klanten in België.

Eerste kosteloze herinnering en tekstuele verplichtingen

Bij de eerste herinnering die voor een factuur gestuurd wordt mogen geen extra kosten worden berekend. De klant krijgt in totaal 14 kalenderdagen de tijd om te reageren. We raden overigens aan een termijn van 20 dagen te hanteren, rekening houdend met weekend- en feestdagen. Voor periodieke facturen geldt een termijn van drie maanden.

De laatste herinnering dient, net als de in Nederland bekende WIK-brief, te voldoen aan bepaalde tekstuele spelregels. Zo moet benoemd worden welke kosten worden doorberekend als er niet betaald wordt. Daarnaast moet alle standaard factuurinformatie goed vermeld staan, zoals omschrijving van de producten of diensten, het factuurnummer en de uiterste betaaldatum. 

Let op! Zorg altijd dat u de laatste herinnering bij de hand heeft als de klant erom vraagt. Zo kunt u bewijzen dat de brief daadwerkelijk aan de klant is verstuurd.

Hoogte van incassokosten bepaald

Het is raadzaam om de incassokosten die bij het uitblijven van een betaling aan de klant doorberekend worden, op te nemen in de algemene voorwaarden. Zo is altijd duidelijk hoe er omgegaan wordt met niet-betaalde facturen. 

Het bedrag dat aan incassokosten mag worden doorbelast aan de klant is volgens de wet vastgesteld. Daarom is het belangrijk om onderstaande berekeningen te volgen in de algemene voorwaarden.

Factuurbedrag Incassokosten Extra kostenpercentage
Tot €150 €20 -
Van €150,01 tot €500 €30 +10% van het bedrag tussen €150,01 en €500.
Vanaf €500 €65 +5% van het bedrag boven €500.

Let op! Het maximum bedrag dat aan incassokosten mag worden doorberekend is €2.000. Ook als het bedrag aan incassokosten volgens bovenstaande tabel groter zou zijn.

Hulp bij incasso in België

Het is belangrijk dat u goed op de gewijzigde regels let als u klanten in België heeft. Al is de inhoud van de wet net iets anders, de regels lijken erg op de Nederlandse incassowetgeving.

Heeft u klanten in België die een of meerdere facturen niet betalen? Of wilt u meer weten over buitenlandse klanten en factureren? Dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze internationale incassospecialisten. Maak een gratis account aan bij incasso.nl en stel uw vraag. Of neem contact op met Raymond Eerland via reerland@ultimoo.nl.