wat-is-een-hoofdsom

Wat is de hoofdsom bij een factuur?

De hoofdsom is het totaal van de facturen zonder rente en andere kosten. Op het moment dat een bedrijf een incassobureau inschakelt om facturen te incasseren wordt vaak gesproken over een hoofdsom.

Kosten boven op de hoofdsom

Als een incassobureau een factuur gaat incasseren, komen er een aantal kosten bovenop de hoofdsom. Allereerst worden incassokosten berekend als vergoeding voor de diensten van het incassobureau. Er moeten immers extra handelingen worden verricht om de factuur betaald te laten worden.

Daarnaast wordt over de hoofdsom rente berekend. Iemand die een factuur niet betaald, kun je vergelijken met iemand die geld leent. Bij een geldlening ben je ook interest verschuldigd aan de bank. 

Hoofdsom bij meerdere facturen

Als een bedrijf meerdere facturen voor dezelfde klant door een incassobureau laat incasseren, worden deze in principe altijd bij elkaar opgeteld. Anders zou de klant voor iedere factuur afzonderlijk incassokosten moeten betalen, en dat is niet netjes. Door de bedragen van de facturen bij elkaar op te tellen wordt als het ware één grote hoofdsom gecreëerd. Deze gecombineerde hoofdsom wordt vervolgens vermeerderd met incassokosten en rente.