Ultimoo: Een update van het incasso front

Ultimoo: Een update van het incasso front 18 mei 2020

Hierbij een update van uw incassofront. Ultimoo Incasso is nog steeds 100% up and running, nu alweer meer dan 2 maanden. Op een aantal proceshouders na werken we allemaal vanuit huis. Met meer dan 100 “vestigingen” is de productie hoger dan ooit te voren en onze wijze van incasseren wordt door het overgrote merendeel van de debiteuren gewaardeerd. De incasso specialisten werken heel erg hard, ook buiten kantooruren. Debiteuren begrijpen de noodzaak van het doen van betalingen en ze beseffen dat van uitstel geen afstel komt. Onderzoek wijst uit dat de Corona crisis (nog) niet de belangrijkste reden is om niet te betalen. Wel is er na de eerste shock golf wat gewenning nodig, betalingen doen was even niet de eerste prioriteit. Onze belteams besteden daarom per debiteur meer tijd aan de telefoon. Nu meer bedrijven het thuiswerken onder de knie krijgen is ook de bereikbaarheid veel beter. Kortom we blijven intensief voor u incasseren en zullen uiteraard waar nodig de situatie in ogenschouw nemen.

Langer minnelijk doorbehandelen

Op dit moment is het wel zo dat we het nemen van kostenverhogende maatregelen zoveel als mogelijk vermijden. We hebben nu juist het aantal minnelijke invorderingsactiviteiten verhoogd omdat we meer moeite willen en moeten doen om het minnelijk op te lossen. Het kan daarom zijn dat we nu minder snel adviezen geven tot gerechtelijke invordering, te meer daar de rechtbanken alleen spoedeisende zaken in behandeling nemen.

Debiteuren bezoeken

Het bezoeken van debiteuren is nog steeds een goede optie omdat onze mediators met uw debiteuren, met inachtneming van de RIVM regels, het gesprek aangaan en oplossingen kunnen creëren. Het voordeel is dat we op dit moment veel meer debiteuren thuis aantreffen. We stellen ook vast dat de bereidheid van debiteuren om mee te weken hoog is.

Vorderingen juist nu wel insturen, cash is king

Ultimoo helpt uw cashflow te optimaliseren door voor uw openstaande factuur de hoogste prioriteit te vragen. Hierbij houden we rekening met de financiële situatie waarin uw debiteur zich momenteel bevindt. Het zijn moeilijke tijden voor iedereen maar met een passende betalingsregeling en heldere afspraken komen we er samen met uw debiteur wel uit. Voor u betekent het dat we, ondanks de uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan, een optimale cashflow voor u kunnen realiseren. Rustig afwachten is op dit moment geen optie. Niemand weet hoe lang deze situatie nog zal gaan duren en de mate van incasseren zal zeker niet beter worden. De meeste betalingsachterstanden hebben nu nog betrekking op de periode van voor de Corona crisis. Daarom is het nu van belang om “dichtbij” uw debiteur te blijven. Ultimoo zoekt altijd naar redelijke oplossingen.

Stuur dus vooral uw vorderingen in, dan zorgen wij dat uw cashflow optimaal blijft. Als uw incassopartner zorgen wij voor voorrang en die is juist nu zo nodig. 

 

Arjan Stigter

Algemeen directeur

Ultimoo Incasso