Diensten en tarieven

Incasso     - Diensten en tarieven

Na uw eigen aanmaningstraject staat u voor de keuze; een dure gerechtelijke procedure opstarten of een incassobureau inschakelen.

Als u Ultimoo incasso inschakelt, dan zorgen wij er in gemiddeld 41 dagen voor dat u weet waar u aan toe bent. In meer dan 89% van alle gevallen kunt u hiermee voorkomen dat u een kostbare en langdurige gerechtelijke procedure moet opstarten. Wij incasseren uw vorderingen snel en met respect voor uw klanten.

De achterstallige debiteuren die u aan Ultimoo overdraagt kunnen zowel bedrijven of instellingen als particulieren zijn. Ultimoo Incasso is NVI gecertificeerd en u kunt als opdrachtgever al onze werkzaamheden on-line volgen. Persoonlijke aandacht voor de debiteur is de sleutel tot succes. We werken hard om u, zonder compromis, de best mogelijke incassodienstverlening te bieden. Wij begrijpen maar al te goed dat in deze tijd een niet betalende debiteur een slecht voorteken kan zijn en daarom zijn onze incasso methodieken intensief.

Incasso B2C

Ultimoo heeft een werkwijze die past bij de huidige schuldenproblematiek en maatschappelijke discussie. Veel huishoudens kennen problemen maar weten vaak niet hoe deze kunnen worden opgelost. Door persoonlijk en op een positieve wijze contact op te nemen, kunnen we hen helpen. 

Incasso B2B

Het incasseren op bedrijven (B2B) vergt een gespecialiseerde aanpak, kennis van uw bedrijf en uw producten maar ook onderhandelingsvaardigheden zijn onontbeerlijk voor een goed resultaat. Hierbij houdt uw vaste contactpersoon rekening met het feit dat we spreken met uw klant en dat uw klant ook klant moet kunnen blijven.

Huurincasso corporaties

Een huurachterstand is zelden een opzichzelfstaand probleem, kan snel fors oplopen en is vaak moeilijk weer in te lopen. Ultimoo heeft voor woningcorporaties een speciaal minnelijk invorderingsproces ontwikkeld. Dit kenmerkt zich door een respectvolle daadkrachtige aanpak, een zeer persoonlijke benadering en vooral oplossingsgericht handelen waardoor kostenstapeling wordt voorkomen. 

Huurincasso commercieel vastgoed

Ultimoo heeft voor commercieel vastgoed portefeuilles een speciaal invorderingsproces ontwikkeld. Dit kenmerkt zich door een daadkrachtige oplossingsgerichte aanpak, met oog voor uw commerciële belangen.

Pre-incasso

Tegen een aantrekkelijk laag tarief kunt uit onze naam een laatste (WIK) brief of e-mail versturen. Met deze pre-incasso service maakt u de urgentie aan uw debiteur snel duidelijk.

Her-incasso

Zullen wij met een frisse blik naar uw uitbehandelde vorderingen kijken? facturen die oninbaar lijken, hebben met een speciale aanpak nog een kans van slagen en dat kost u helemaal niets.

Tarieven

In het minnelijke traject hanteren wij no cure, no pay tegen zeer scherpe tarieven. In het gerechtelijke traject houden we de kosten beperkt door goede afspraken met onze partners.

WIK calculator

Eerlijke incasso

Wij hebben een animatie gemaakt over de keukentafel en het oplossen van betalingsachterstanden. Ook uw klanten verdienen de Ultimoo aanpak, duurzame, maatschappelijk verantwoorde en eerlijke incasso oplossingen.