Contact Incasso

Adres en correspondentieadres:
 
Ultimoo Incasso B.V.
Pompmolenlaan 10-e, 3447 GK Woerden
Postbus 632, 3440 AP Woerden
Kamer van koophandel: 30187896
 
 
Stichting derdengelden en bankrekening:
 
Stichting beheer derdengelden Ultimoo Incasso
Pompmolenlaan 10-e, 3447 GK Woerden
Postbus 632, 3440 AP Woerden


Kamer van koophandel: 41266166
IBAN: NL87 INGB 0670 4919 42
IBAN: NL78 INGB 0007 8278 74
IBAN: NL79 INGB 0007 8278 56 (t.b.v. huurvorderingen)