Wij zijn VFN lid

Ultimoo Capital is lid van de VFN, vereniging van financieringsondernemingen in Nederland. De VFN staat voor het bevorderen van Bewust Lenen. Een gezonde leenmarkt is een leenmarkt waarin de consument op basis van éénduidige en heldere informatie een keuze kan maken voor een leenproduct en voor het gewenste distributiekanaal. Op aanbieders van krediet rust de verantwoordelijkheid om de consument in begrijpelijke taal te wijzen op de eigenschappen van de verschillende producten. Het is de consument die op basis van de beschikbare informatie de keuze kan maken voor het product en voor het distributiekanaal.

De VFN Gedragscode waarborgt hierbij in alle situaties het tegengaan van overkreditering door acceptatie op basis van verantwoorde leennormen. De lening wordt hierbij, in het geval er wordt geadviseerd, zoveel mogelijk afgestemd op hetgeen wordt gefinancierd. Ten aanzien van wet- en regelgeving is van belang dat sprake is van dezelfde regels voor productvormen en distributiekanalen. Verplichtingen voor aanbieders en intermediairs dienen hierbij proportioneel te zijn. In Nederland wordt ruimschoots voldaan aan  deze voorwaarden voor een gezonde leenmarkt. De VFN zal zich ook blijven  inzetten om de leenmarkt gezond te houden. De VFN wil echter meer. Er is voor de consument veel te winnen door bewuster te lenen.

Wat doet de VFN voor de consument?

  • ­De VFN zet zich in voor veilig, verantwoord en bewust lenen in Nederland
  • De VFN informeert de consument over de voor- en nadelen en mogelijke valkuilen van consumptief krediet.
  • De VFN beschermt de consumentmet een gedragscode waar alle leden van de VFN zich aan houden.  

Wat doet de VFN voor de VFN-leden?

  • ­De VFN behartigt de belangen van aangesloten financieringsondernemingen.
  • De VFN onderhoudt contacten met Ministeries en toezichthouders over marktontwikkelingen en (wenselijke) wet- en regelgeving.
  • De VFN zet zich in voor een bredere transparantie in betalingsachterstanden ter voorkoming van problematische schulden.
  • De VFN zet zich in voor een gezonde ontwikkeling van de gehele financieringsmarkt.

Het bestrijden van fraude is nadrukkelijk een gezamenlijk belang van de consumptief krediet branche. De VFN leden werken dan ook samen bij het bestrijden ervan. Dit gebeurt onder andere door het delen van gegevens over fraudeurs. Hierbij houden VFN leden zich aan het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI), welke is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).