Missie visie

Outsourcing - Missie visie

Visie

Ultimoo Lost betalingsproblemen op en streeft naar een Nederland zonder problematische schulden en faillissementen.

Missie

Ultimoo heeft tot doel het economisch verkeer te faciliteren met een eerlijke duurzame en maatschappelijk verantwoorde incasso dienstverlening met respect voor de opdrachtgever en de debiteur. Wij streven naar een constructieve dialoog met de debiteur en een adequate oplossing in de vorm van een hoge netto incassoscore voor de opdrachtgever en een haalbare en kosteneffectieve oplossing voor de debiteur.

Onze Core values

Bij het oplossen van betalingsproblemen en incasseren van vorderingen zullen wij:

  • Met respect handelen
  • Altijd de dialoog zoeken
  • De oorzaak van de late betaling trachten te achterhalen
  • Een oplossing op maat aanbieden
  • Behulpzaam zijn
  • De kosten voor opdrachtgever en debiteur trachten te beperken
  • Streven naar hoge netto incasso score
  • Ons altijd houden aan de geldende regels en gedragscodes