Ultimoo Incasso nieuws

Voor u hebben wij onderstaand nieuws verzameld. U kunt zich hier ook opgeven voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Meer aandacht accountant voor Wet late betalingen

Facturen van mkb-ondernemingen moeten volgens de Wet late betalingen sinds 2017 binnen een vastgestelde termijn aan het mkb worden voldaan door grote ondernemingen. Op deze wettelijke verplichting wordt echter nog niet goed acht geslagen. De ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers doet daarom een oproep aan accountants om bij de controle van de jaarrekening over 2018 de naleving van...

Lees verder

Tuchtrechter: deurwaarder mocht geen vergoeding vragen voor e-court

Een uitspraak van de tuchtrechter opent volgens sociaal raadslieden de weg voor tienduizenden mensen om ten onrechte betaalde deurwaarderskosten terug te vorderen. Volgens de kamer voor gerechtsdeurwaarders in Amsterdam bracht deurwaarder Rinus van Etten (GGN) kosten in rekening bij een schuldenaar terwijl dat niet mocht. Van Etten is bestuurder bij GGN, het grootste...

Lees verder

Kosten gerechtelijke invordering 2019

Procederen kost geld, maar per 1 januari 2019 kost procederen minder geld dan voorheen. tenminste, als de toegewezen kosten ook werkelijk worden betaald. Maar vanaf dit jaar is het zogenaamde salaris gemachtigde voor gerechtelijke procedures bij de sector kanton van de rechtbank namelijk voor het eerst in 14 jaar opnieuw geïndexeerd met maar liefst 20,1%. Dit geldt zowel voor...

Lees verder

Nieuwe NVI gedragscode en eed van kracht

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) introduceert per 1 januari 2019 voor alle NVI-leden een vernieuwde Gedragscode en een herzien Incasso Keurmerk. De vernieuwde reglementen staan voor ‘Maatschappelijk Verantwoord Incasseren’. Maatschappelijk Verantwoord Incasseren NVI-voorzitter Jan Franssen:...

Lees verder

Eigen Haard verlengt en intensiveert samenwerking met Ultimoo

Woningstichting Eigen Haard uit Amsterdam heeft met Ultimoo Incasso uit Woerden een nieuwe overeenkomst met betrekking tot huurincasso dienstverlening gesloten, waarbij alles in het teken staat van preventie en het minnelijk oplossen van betalingsproblemen. Op 10 december jl. hebben Tristan Verhagen (Director Finance & Control Eigen Haard) en Arjan Stigter (Algemeen Directeur...

Lees verder

Interview met Miki Peric van Eneco

Met ruim twee miljoen klanten en een geconsolideerde omzet van 3,4 miljard euro in 2017 is Eneco één van de grootste energieleveranciers in Nederland. Creditmanagement vervult een belangrijke financiële, commerciële en maatschappelijke rol binnen Eneco. Sinds 2015 heeft Eneco het order to cash proces fundamenteel anders opgezet, waarbij klantbehoud,...

Lees verder

Ultimoo neemt de Nederlandse incasso-activiteiten van Graydon over

Amsterdam/Woerden, 4 september 2018 – Ultimoo Group maakt bekend dat zij per 1 juli 2018 Graydon Incasso heeft overgenomen. Daarmee neemt zij alle Nederlandse incasso-activiteiten over van Graydon Holding. Graydon heeft voor haar strategische koers de keuze gemaakt om zich vooral te richten op het verstrekken van relevante- en innovatieve bedrijfsinformatie. Daarom heeft het...

Lees verder

Meet & learn 27 september 2018

Samen met de VVCM organiseert Ultimoo weer een Meet & Learn sessie, deze keer een inkijkje in het proces van Menzis, daarnaast een discussie over maatschappelijk verantwoord incasseren. Het debiteurenbeheer heeft het afgelopen decennium een ware gedaanteverwisseling ondergaan. Daar waar het 10 jaar geleden eigenlijk vrij normaal was om een rigide standaard incassoproces te hanteren...

Lees verder

NVI reageert positief op plan brede schuldenaanpak

Vandaag, 14 juni 2018 wordt door de tweede kamer de brief van staatssecretaris mevrouw van Ark behandeld. Het betreft de brede schuldenaanpak met daarin een groot aantal acties die ook samen met de marktpartijen waaronder de NVI maar ook bijvoorbeeld de NvvK zijn...

Lees verder

Kabinet pakt problematische schulden van mensen aan

Het kabinet onderzoekt of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die in de schulden zitten. Ook start dit jaar nog een experiment met een schuldenrechter waarbij de schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehandeld. En voor de zomer volgt de consultatie van het wetsvoorstel waarin onder andere wordt...

Lees verder