Ultimoo Incasso nieuws

Voor u hebben wij onderstaand nieuws verzameld. U kunt zich hier ook opgeven voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Wijziging teruggaaf btw bij oninbare vorderingen

Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering. De leverancier kan zijn op aangifte betaalde btw terugvragen zodra het zeker is dat zijn vordering...

Lees verder

CMI december 2016: laagterecord aantal faillissementen

De Credit Managers’ Index (CMI) is in december met 0,7 punten licht gedaald ten opzichte van november, de maand uitkomst is 55,4. 2016 wordt afgesloten met een jaargemiddelde dat net iets lager is dan dat van 2015 56,5 naar 56,0. Hiermee kunnen we concluderen dat we wederom een goed jaar met groei achter de rug hebben. Het vervallen saldo en het bedrag aan afschrijvingen is over het...

Lees verder

Praktisch advies van de overheid over uw rechten als consument

Wij hebben voor u een artikel gevonden op de site van consuwijzer.nl In dit artikel kunt u meer lezen of een incassobrief die u heeft ontvangen of die u als ondernemer verstuurt voldoet aan de eisen. Er staan veel tips en voorbeelden in dit artikel. Ook hoe het NIET hoort. Veel plezier met deze incassobrief checker.

Lees verder

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet naar de Kamer

Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waar over iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is vandaag aan de Kamer aangeboden. Daarmee zetten staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een belangrijke stap naar een betere bescherming...

Lees verder

Vaker fraude vermoed bij faillissementen

Bij meer faillissementen van ondernemingen worden de schuldeisers onrechtmatig benadeeld. In 30,1 procent van de in 2015 failliet gegane bedrijven wordt vermoed dat schuldeisers zijn benadeeld.         Dit is een stijging van 6,5 procentpunt ten opzichte van vijf jaar eerder, schrijft het ministerie van Veiligheid en Justitie maandag in een...

Lees verder

Connie Maathuis nieuwe directeur NVI

De Nederlandse vereniging van gecertificeerde incasso ondernemingen (NVI) heeft na het vertrek van Jeanine van Noordenne per 1 januari 2017 een nieuwe bureaudirecteur in de persoon van Connie Maathuis. De NVI behartigt de belangen van de incassobranche en heeft 28 leden die samen jaarlijks meer dan 4.000.000 vorderingen behandelen, dit is ongeveer 70% van de markt. De incassobureaus...

Lees verder

Collector Magazine December

Maandelijks wordt door de ACA (The association of Credit and Collection Professionals) een online magazine uitgebracht. Hoewel veel artikelen met de Amerikaanse markt te maken hebben, worden ook veel ontwikkelingen en innovaties getoond die toepasbaar zijn voor de Nederlandse markt. Vanuit het de certificering van Ultimoo Incasso kunnen wij u dan ook dit magazine online aanbieden via onze...

Lees verder

Finance verandert, hoe kun je als CFO bijblijven?

Voor het eerst in de geschiedenis treft technologische innovatie en de daarmee gepaard gaande disruptie iedere werknemer, van werkvloer tot hoger opgeleid. De financial van nu realiseert zich dat meer dan 50% van zijn taken overgenomen kan worden door een computer*. Hoe zorg je dat je relevant blijft als werknemer in deze tijd? Financieel professionals erkennen de...

Lees verder

Schuldhulp gemeente faalt

Veel mensen met problematische schulden krijgen geen hulp. Gemeenten weten hen niet te bereiken en als dat wel gebeurt, hebben de gemeenten lang niet altijd genoeg kennis in huis om goed te kunnen helpen. Ook stemmen schuldeisers van verschillende overheden hun aanpak niet met elkaar af. Dat blijkt uit een onderzoek van de Tilburgse hoogleraar bestuurskunde Roel in 't Veld op verzoek van...

Lees verder