Ultimoo Incasso nieuws

Voor u hebben wij onderstaand nieuws verzameld. U kunt zich hier ook opgeven voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

CMI januari 2018: Omzet is pas omzet als er is betaald

De Credit Managers’ Index (CMI) is in januari met 7,7 punten gedaald ten opzichte van de uitmuntende maand december, de maand uitkomst is 52,7. Hiermee opent 2018 voorzichtig en misschien zelfs op het randje. Met name de positieve factoren zoals omzet en nieuwe klanten zijn aan het begin van het jaar flink gedaald. Het aantal nieuwe klanten daalde zelfs onder de groeigrens van 50. Het...

Lees verder

Voldoen aan de AVG. zo doe je dat

Help, de nieuwe privacywet (AVG) gaat 25 mei in. Dan moet je als ondernemers privacy-proof zijn. Maar dat blijkt best ingewikkeld. 5 praktische tips van bedrijven (en de Autoriteit Persoonsgegevens) die al ervaring hebben opgedaan met de nieuwe privacywet. Tip #1 Aan...

Lees verder

Manifest eerlijke griffierechten

Eind juni 2017 is de evaluatie van de Wet griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz) afgerond en zijn de uitkomsten daarvan met ondermeer de professionele partijen in de markt gedeeld. De uitkomsten van het WODC ( het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) en de Raad voor de Rechtspraak waren naar de mening van de opstellers van...

Lees verder

CMI 2017: Meer omzet, hoger risico

De Credit Managers’ Index (CMI) is in december met 1,7 punten gestegen ten opzichte van november, de maand uitkomst is 60,4. Hiermee sluit 2017 af met prima cijfers, gemiddeld 55,7, net iets lager dan 2016 toen het jaar met gemiddeld 56,0 werd afgesloten. De positieve factoren zoals omzet en nieuwe klanten zijn in 2017 verder gestegen, de negatieve factoren en dan met name het...

Lees verder

KEI loopt forse vertraging op

Het realiseren van digitaal procederen is complexer dan voorzien en kost meer tijd en geld. De invoering van KEI loopt daarom maanden tot jaren vertraging op. Dat blijkt uit de 

Lees verder

Reactie 2e kamer op manifest Nederland schuldenvrij

Vragen van het kamerlid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Veiligheid en Justitie over het Manifest Schuldvrij! en incassobureaus...

Lees verder

Eigen Haard heeft een nieuw incassobureau

Wij werken vanaf 20 november 2017 met een nieuw incasso bureau: Ultimoo Incasso B.V. in Woerden. Klanten met een betalingsachterstand krijgen hier thuis een brief over. Wat betekent dat voor u? Als u geen betalingsachterstand heeft, betekent dit niets voor u. Heeft u wel een betalingsachterstand? Dan verandert niets aan de afspraken. De lopende afspraken en contacten over...

Lees verder

De NVI ervaart een fijne samenwerking met Examenadviesburo!

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) is een brancheorganisatie voor incassobureaus. De NVI zet zich in om oneerlijke incassopraktijken te voorkomen. Om dit te doen hebben zij besloten om medewerkers van incassobureaus te certificeren. Vanaf 2017 moeten alle medewerkers die contact hebben met schuldeisers en schuldenaren een basiscertificaat halen. Op dit...

Lees verder

Wet op de Verlate Betalingen van juli 2017 in werking getreden

De ‘Wet late betalingen’ is op 1 juli jl. inwerking getreden. Daarmee komt er een einde aan het zonder consequenties kunnen afdwingen van lange(re) betaaltermijnen door grote bedrijven van hun leveranciers en dienstverleners in het MKB en zelfstandig ondernemers. Met alle nare financiele gevolgen voor hen van dien. Hoe was het wettelijk geregeld tot 1 juli...

Lees verder

CMI september 2017: nooit zo weinig faillissementen

De Credit Managers’ Index (CMI) is in september met 0,1 punt gedaald ten opzichte van augustus, de maand uitkomst is 53,1. Een uitkomst die doet vermoeden dat er weinig is veranderd, maar schijn bedriegt. De positieve factoren zoals omzet en het aantal nieuwe klanten laten het deze keer traditioneel voor deze tijd van het jaar afweten en scoren dan ook beduidend lager. Dit wordt...

Lees verder