Ultimoo Incasso nieuws

Voor u hebben wij onderstaand nieuws verzameld. U kunt zich hier ook opgeven voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Teeven bevordert integriteit en kwaliteit van gerechtsdeurwaarders

Duidelijke regels over wie als gerechtsdeurwaarder mag optreden, in combinatie met een sterker toezicht op de beroepsgroep, moeten leiden tot meer kwaliteit in de uitoefening van het ambt. Ook is het zaak de onafhankelijke positie van gerechtsdeurwaarders ten opzichte van klanten te bevorderen. Verder verdienen de opleiding en het niveau van vakbekwaamheid van gerechtsdeurwaarders blijvend...

Lees verder

VVCM start platform 'Portfolio Debt Sales'

Portfolio Debt Sales, of in goed Nederlands het verkopen van vorderingen, is een onderwerp dat in de vakpers niet genoeg aandacht krijgt. Dat gaat veranderen! In samenwerking met de VVCM is een groep credit professionals uit de wereld van Debt Sales gestart met de voorbereidingen voor een ‘Debt Sales’-platform. Dit nieuwe platform gaat naar verwachting...

Lees verder

IMF ziet verder herstel Nederlandse economie

Het IMF verwacht een gematigd herstel van de Nederlandse economie de komende jaren. De export trekt aan, de huizenprijzen stijgen en het vertrouwen in de economie neemt toe. Volgens de economen van het IMF leidt dat in 2015 tot een aantrekkende groei, maar in een voorzichtig tempo omdat de schulden van de huishoudens zwaar wegen op de consumptiebestedingen. Kenneth...

Lees verder

Collector Magazine October

Hierbij de nieuwe  uitgave van het ACA collector magazine oktober 2014 met interessante artikelen.In deze editie kunt u een Interessant artikel lezen over' The Proces of Selling Receivables'. Lees hoe men met creditmanagement omgaat in de Verenigde Staten. Maandelijks wordt door de ACA een online magazine uitgebracht. Hoewel veel artikelen met de Amerikaanse...

Lees verder

Schuldenaren pakken financien aan bij inkomensterugval, maar laten klansen liggen

Het Nibud heeft onderzoek gedaan naar 'het financiële gedrag van consumenten'. In dit onderzoek wordt het wenselijke financiële gedrag zoals beschreven in de Nibud-competenties(*), middels o.a. interviews en een dossieranalyse vergeleken met wat consumenten daadwerkelijk doen op het moment dat ze financiële problemen krijgen of te maken krijgen met een...

Lees verder

Monitoren van ontwikkelingen in verantwoord financieel gedrag van Nederlanders

Op verzoek van Wijzer in geldzaken heeft Motivaction International B.V. een 1-meting uitgevoerd naar verantwoord financieel gedrag onder de Nederlandse bevolking. Monitoren van ontwikkelingen in verantwoord financieel gedrag van Nederlanders Wijzer in geldzaken heeft als doel om verantwoord financieel gedrag...

Lees verder

Fraude betalingsverkeer met derde omlaag

De fraude in het betalingsverkeer is in de eerste helft van dit jaar scherp gedaald. De totale schade bedroeg ongeveer 9,5 miljoen euro, een daling van ruim een derde (34 procent) vergeleken met de tweede helft van vorig jaar. Dat maakten de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging Nederland, verantwoordelijk voor de uitvoering van het betalingsverkeer, woensdag...

Lees verder

Veel jongeren hebben betalingsachterstand

Een op de vijf jongeren tussen de 18 en 24 jaar heeft schulden. De jongeren kunnen bijvoorbeeld hun rekeningen niet betalen of hebben openstaande boetes. Dat heeft het Nibud in Utrecht berekend. Vooral aan betalingen bij de zorgverzekeraar of telefoonaanbieder kan niet worden voldaan. Bovendien hebben veel jongeren volgens de budgetvoorlichter een betalingsachterstand bij de...

Lees verder

krimp bancair krediet biedt mogelijkheden

Krimp bancair krediet biedt mogelijkheden voor alternatieve financieringsvormen. Het is steeds lastiger om bancair krediet te krijgen en de voorwaarden zijn steeds minder aantrekkelijk. Vooral voor financieringsbedragen onder de 250.000 euro blijkt dit een probleem. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat alternatieve financieringsvormen in populariteit toenemen. Dat schrijft onderzoeksbureau...

Lees verder

Bescherm mensen tegen schulden na erfenis

Als mensen een erfenis krijgen, moeten ze worden beschermd tegen onverwachte schulden en andere financiële risico's.    Daarvoor pleit de Raad voor de rechtspraak woensdag. De raad heeft advies gegeven over een wetsvoorstel over de bescherming van erfgenamen. In het huidige erfsysteem zijn er drie opties. Een erfgenaam kan een nalatenschap...

Lees verder