Ultimoo Incasso nieuws

Voor u hebben wij onderstaand nieuws verzameld. U kunt zich hier ook opgeven voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

CMI Juni 2017: 1e half jaar scoort goed

De Credit Managers’ Index (CMI) is in juni met 8,2 punten gestegen ten opzichte van mei, de maand uitkomst is 60,9. Wederom maken de positieve factoren dat de uitkomst goed is. Inmiddels is 2017 alweer 6 maanden onderweg, als we de balans opmaken ten opzichte van voorgaande jaren dan valt op dat 2016 over het geheel nog beter scoort. Kijken we naar de onderliggende uitkomsten dan...

Lees verder

Roel in ’t Veld over groeiende schuldproblematiek: ‘VNG en anderen blijven verschrikkelijk in gebreke’

Een onbemind probleem’ heet de voorstudie die Roel in ’t Veld met anderen maakte naar de snelle groei van problematische schulden. In ’t Veld pleit voor de certificering van instellingen die zich bezig houden met schuldhulpverlening, een moratorium voor schuldenaars van onbepaalde duur en afschaffing van de voorrangspositie van de overheid als schuldeiser. ‘De...

Lees verder

Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

Wat verandert er? Straks kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betaaltermijn wordt van...

Lees verder

NVI Basis-examen verhoogt professionaliteit incassobranche

Bussum, 12 juni 2017 – De NVI heeft afgelopen week de eerste certificaten uitgereikt aan de vier incassomedewerkers die het NVI Basis-examen hebben gehaald. De NVI Basis-module is ontwikkeld om het kennisniveau van incassomedewerkers uniform te toetsen en de professionaliteit van de branche te verhogen. Het is voor...

Lees verder

CMI mei 2017: vervallen saldo blijft toenemen

De Credit Managers’ Index (CMI) is in mei met 4,1 punten gedaald ten opzichte van april, de maand uitkomst is 52,7. Aan de stijging van de CMI is hiermee met een forse daling een einde gekomen, de positieve factoren zoals omzet, aantal nieuwe klanten en het totaal geïncasseerde bedrag zijn enigszins genormaliseerd maar nog steeds goed. De veroorzaker van dit beduidend lagere...

Lees verder

CMI april 2017: Laagste aantal faillissementen in 11 jaar

De Credit Managers’ Index (CMI) is in april met 0,9 punten gestegen ten opzichte van maart, de maand uitkomst is 56,8. De CMI stijgt nu al drie maanden achtereen, met name de positieve factoren zoals omzet, aantal nieuwe klanten en het totaal geïncasseerde bedrag dragen bij aan deze positieve trend. In april zijn er slechts 318 faillissementen uitgesproken (bron:

Lees verder

Collector Magazine March

Maandelijks wordt door de ACA (The association of Credit and Collection Professionals) een online magazine uitgebracht. Hoewel veel artikelen met de Amerikaanse markt te maken hebben, worden ook veel ontwikkelingen en innovaties getoond die toepasbaar zijn voor de Nederlandse markt. Vanuit het de certificering van Ultimoo Incasso kunnen wij u dan ook dit magazine online aanbieden via onze...

Lees verder

Positie van curator sterker en duidelijker

Onlangs is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet versterking positie curator aangenomen. Daarmee wordt onder andere verankerd dat de gefailleerde de curator niet alleen gevraagd, maar ook uit eigen beweging inlicht over feiten en omstandigheden die voor de curator van belang zijn. Ook krijgt de curator meer mogelijkheden om fraude aan te pakken. Het aangenomen wetsvoorstel...

Lees verder

CMI februari 2017: Nieuwe klanten vaker geweigerd

De Credit Managers’ Index (CMI) is in februari met 1,1 punt gestegen ten opzichte van januari, de maand uitkomst is 54,1. De start van het nieuwe jaar laat nog steeds een forse stijging van het aantal wanbetalers zien. Van herstel op dat vlak is dus nog geen sprake. Dit zien we gelukkig wel bij het cijfer aangaande afboekingen dubieuze debiteuren, deze zit met een score van 56,1 weer...

Lees verder

Betaaltermijn MKB facturen op de schop?

De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met de Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen. Hierdoor gaan de regels over de betaaltermijn van mkb-facturen op de schop. Dit moet ertoe leiden dat de facturen van mkb-ondernemingen eerder betaald worden. De tijd die verstrijkt voordat administrateurs van mkb-ondernemingen 

Lees verder