Ultimoo Incasso nieuws

Voor u hebben wij onderstaand nieuws verzameld. U kunt zich hier ook opgeven voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

NVI Basis-examen verhoogt professionaliteit incassobranche

Bussum, 12 juni 2017 – De NVI heeft afgelopen week de eerste certificaten uitgereikt aan de vier incassomedewerkers die het NVI Basis-examen hebben gehaald. De NVI Basis-module is ontwikkeld om het kennisniveau van incassomedewerkers uniform te toetsen en de professionaliteit van de branche te verhogen. Het is voor...

Lees verder

CMI mei 2017: vervallen saldo blijft toenemen

De Credit Managers’ Index (CMI) is in mei met 4,1 punten gedaald ten opzichte van april, de maand uitkomst is 52,7. Aan de stijging van de CMI is hiermee met een forse daling een einde gekomen, de positieve factoren zoals omzet, aantal nieuwe klanten en het totaal geïncasseerde bedrag zijn enigszins genormaliseerd maar nog steeds goed. De veroorzaker van dit beduidend lagere...

Lees verder

CMI april 2017: Laagste aantal faillissementen in 11 jaar

De Credit Managers’ Index (CMI) is in april met 0,9 punten gestegen ten opzichte van maart, de maand uitkomst is 56,8. De CMI stijgt nu al drie maanden achtereen, met name de positieve factoren zoals omzet, aantal nieuwe klanten en het totaal geïncasseerde bedrag dragen bij aan deze positieve trend. In april zijn er slechts 318 faillissementen uitgesproken (bron:

Lees verder

Collector Magazine March

Maandelijks wordt door de ACA (The association of Credit and Collection Professionals) een online magazine uitgebracht. Hoewel veel artikelen met de Amerikaanse markt te maken hebben, worden ook veel ontwikkelingen en innovaties getoond die toepasbaar zijn voor de Nederlandse markt. Vanuit het de certificering van Ultimoo Incasso kunnen wij u dan ook dit magazine online aanbieden via onze...

Lees verder

Positie van curator sterker en duidelijker

Onlangs is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet versterking positie curator aangenomen. Daarmee wordt onder andere verankerd dat de gefailleerde de curator niet alleen gevraagd, maar ook uit eigen beweging inlicht over feiten en omstandigheden die voor de curator van belang zijn. Ook krijgt de curator meer mogelijkheden om fraude aan te pakken. Het aangenomen wetsvoorstel...

Lees verder

CMI februari 2017: Nieuwe klanten vaker geweigerd

De Credit Managers’ Index (CMI) is in februari met 1,1 punt gestegen ten opzichte van januari, de maand uitkomst is 54,1. De start van het nieuwe jaar laat nog steeds een forse stijging van het aantal wanbetalers zien. Van herstel op dat vlak is dus nog geen sprake. Dit zien we gelukkig wel bij het cijfer aangaande afboekingen dubieuze debiteuren, deze zit met een score van 56,1 weer...

Lees verder

Betaaltermijn MKB facturen op de schop?

De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met de Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen. Hierdoor gaan de regels over de betaaltermijn van mkb-facturen op de schop. Dit moet ertoe leiden dat de facturen van mkb-ondernemingen eerder betaald worden. De tijd die verstrijkt voordat administrateurs van mkb-ondernemingen 

Lees verder

Innovatieve check van naam IBAN

Om hun klanten nog beter te bedienen, voeren Nederlandse banken in de loop van 2017 de IBAN-Naam Check in. Deze innovatieve dienst controleert bij internetbankieren en mobiel bankieren de naam van de begunstigde die door de klant wordt ingevoerd bij een overboeking. De check helpt bankklanten om zichzelf te beschermen tegen fraude met rekeningnummers en om verkeerde overboekingen te...

Lees verder

Hoge Raad begint met digitaal procederen

In civiele vorderingszaken wordt het digitaal procederen bij de Hoge Raad met ingang van 1 maart 2017 verplicht. Dat houdt in dat vanaf die datum cassatiezaken aanhangig moeten worden gemaakt door een procesinleiding in te dienen langs digitale weg. Ook de uitwisseling van stukken en informatie over de zaak tussen de partijen en de Hoge Raad loopt tijdens de procedure via het digitale...

Lees verder

Onze Incassoindustrie

Twee medewerken van Doras (een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord) gaan de deuren af van mensen met schulden. Uit de serie ‘Schuldig.’ Foto: Jean Counet Dit klinkt misschien wat technisch, maar het is cruciaal. Omdat de tarieven zijn vrijgegeven, kunnen de schuldeisers nu winkelen onder deurwaarders. En zij kiezen natuurlijk voor de...

Lees verder