Ultimoo Incasso nieuws

Voor u hebben wij onderstaand nieuws verzameld. U kunt zich hier ook opgeven voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Eigen Haard heeft een nieuw incassobureau

Wij werken vanaf 20 november 2017 met een nieuw incasso bureau: Ultimoo Incasso B.V. in Woerden. Klanten met een betalingsachterstand krijgen hier thuis een brief over. Wat betekent dat voor u? Als u geen betalingsachterstand heeft, betekent dit niets voor u. Heeft u wel een betalingsachterstand? Dan verandert niets aan de afspraken. De lopende afspraken en contacten over...

Lees verder

De NVI ervaart een fijne samenwerking met Examenadviesburo!

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) is een brancheorganisatie voor incassobureaus. De NVI zet zich in om oneerlijke incassopraktijken te voorkomen. Om dit te doen hebben zij besloten om medewerkers van incassobureaus te certificeren. Vanaf 2017 moeten alle medewerkers die contact hebben met schuldeisers en schuldenaren een basiscertificaat halen. Op dit...

Lees verder

Wet op de Verlate Betalingen van juli 2017 in werking getreden

De ‘Wet late betalingen’ is op 1 juli jl. inwerking getreden. Daarmee komt er een einde aan het zonder consequenties kunnen afdwingen van lange(re) betaaltermijnen door grote bedrijven van hun leveranciers en dienstverleners in het MKB en zelfstandig ondernemers. Met alle nare financiele gevolgen voor hen van dien. Hoe was het wettelijk geregeld tot 1 juli...

Lees verder

CMI september 2017: nooit zo weinig faillissementen

De Credit Managers’ Index (CMI) is in september met 0,1 punt gedaald ten opzichte van augustus, de maand uitkomst is 53,1. Een uitkomst die doet vermoeden dat er weinig is veranderd, maar schijn bedriegt. De positieve factoren zoals omzet en het aantal nieuwe klanten laten het deze keer traditioneel voor deze tijd van het jaar afweten en scoren dan ook beduidend lager. Dit wordt...

Lees verder

CMI augustus 2017: werk aan de winkel

De Credit Managers’ Index (CMI) is in augustus met 2,3 punten gedaald ten opzichte van juli, de maand uitkomst is 53,2. Het effect van de zomervakantie is hierin duidelijk zichtbaar in de daling van omzet en aanname van nieuwe klanten. Daar komt dan bij dat het vervallen debiteurensaldo weer fors is toegenomen. Er is dus weer werk aan de winkel voor de credit manager, het saldo is...

Lees verder

de Meet & Learn bijeenkomst van de VVCM donderdag 28 september 2017.

Hierbij nodigen wij u uit voor de Meet & Learn bijeenkomst van de VVCM die zal plaatsvinden op donderdag 28 september 2017. Georganiseerd door; VVCM in samenwerking met Ultimoo Group                          Locatie: Napkins...

Lees verder

Collector Magazine August

  Maandelijks wordt door de ACA (The association of Credit and Collection Professionals) een online magazine uitgebracht. Hoewel veel artikelen met de Amerikaanse markt te maken hebben, worden ook veel ontwikkelingen en innovaties getoond die toepasbaar zijn voor de Nederlandse markt. Vanuit het de certificering van Ultimoo Incasso kunnen wij u dan ook dit magazine online...

Lees verder

CMI Juni 2017: 1e half jaar scoort goed

De Credit Managers’ Index (CMI) is in juni met 8,2 punten gestegen ten opzichte van mei, de maand uitkomst is 60,9. Wederom maken de positieve factoren dat de uitkomst goed is. Inmiddels is 2017 alweer 6 maanden onderweg, als we de balans opmaken ten opzichte van voorgaande jaren dan valt op dat 2016 over het geheel nog beter scoort. Kijken we naar de onderliggende uitkomsten dan...

Lees verder

Roel in ’t Veld over groeiende schuldproblematiek: ‘VNG en anderen blijven verschrikkelijk in gebreke’

Een onbemind probleem’ heet de voorstudie die Roel in ’t Veld met anderen maakte naar de snelle groei van problematische schulden. In ’t Veld pleit voor de certificering van instellingen die zich bezig houden met schuldhulpverlening, een moratorium voor schuldenaars van onbepaalde duur en afschaffing van de voorrangspositie van de overheid als schuldeiser. ‘De...

Lees verder

Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

Wat verandert er? Straks kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betaaltermijn wordt van...

Lees verder