wetsvoorstel publicaties rechtsvordering op internet

wetsvoorstel publicaties rechtsvordering op internet 26 maart 2014

Afgelopen maand is een nieuw wetsvoorstel ingediend. Met het wetsvoorstel wordt mogelijk gemaakt dat publicaties op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) elektronisch worden gedaan. Rv kent een aantal bepalingen waarin een bekendmaking moet worden gedaan in een landelijk dagblad of streekblad. Een voorbeeld is art. 54 lid 2 Rv op grond waarvan de deurwaarder een uittreksel van een exploot betreffende een procedure bekend moet maken in een landelijk dagblad of streekblad wanneer de woon-of verblijfplaats van de geadresseerde onbekend is. Door publicatie op internet zijn forse besparingen mogelijk. De KBvG heeft over elektronische ambtelijke publicaties in juni 2011 een preadvies aangeboden aan de staatssecretaris. In de innovatieagenda is dit najaar toegezegd dat de publicatieverplichting op grond van artikel 54 lid 2 Rv via internet mogelijk zal zijn vanaf 2014. Ook de overige publicatieverplichtingen in Rv worden bezien en worden waar mogelijk in dit wetsvoorstel meegenomen.

Fase 1 is ingegaan, een goede stap in de richting van wellicht ooit ook een verdere digitalisering van de gerechtelijke invordering. We houden het voor u in de gaten.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/wetsvoorstellen/2014/02/05/wetsvoorstel-publicaties-rechtsvordering-op-internet