Wetsvoorstel aanpassing tarieven griffierechten

Wetsvoorstel aanpassing tarieven griffierechten 16 april 2014

In het kader van het op orde brengen van de financiën van de rechtspraak worden de griffierechttarieven met gemiddeld 15% verhoogd. Voor de meeste categorieën zaken betekent dit een verhoging met 2%. Bij een aantal bestuursrechtelijke categorieën waar de tarieven nominaal erg laag zijn en bij diverse categorieën in hoger beroep worden de tarieven substantiëler verhoogd. lees meer op de webpagina van de rijksoverheid. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/wetsvoorstellen/2013/07/11/wetsvoorstel-aanpassing-tarieven-griffierechten