Visie op deurwaarders en incassobureaus

Visie op deurwaarders en incassobureaus 12 mei 2014

Trends en ontwikkelingen

Door de economische crisis daalde het aantal zakelijke transacties in het bedrijfsleven. Het negatieve effect op het marktvolume van de branche werd echter meer dan goed gemaakt door de verslechtering van de betalingsmoraliteit bij consumenten, bedrijfsleven en overheid. Een bijkomend verschijnsel was de opkomst van kleinere incassobureaus, die zorgde voor een grotere concurrentie en prijsdruk.

De inningsrisico’s verschoven naar de branche, in de vorm van gegarandeerde inningsbedragen en ‘no-cure-no-pay’ constructies. Niet alleen de tijd en kosten om een vordering te innen namen toe, maar ook de oninbaarheid van vorderingen. Dus hoewel het marktvolume groeide, namen de risico’s en kosten toe en kwamen de marges onder druk te staan. Lees meer op de site van ABN

https://insights.abnamro.nl/visie-op-sectoren/visie-op-deurwaarders-en-incassobureaus/