Valt vakantiegeld onder een beslag of niet?

Valt vakantiegeld onder een beslag of niet? 24 maart 2014

Valt vakantiegeld onder een beslag of niet? Deze vraag stelde de Advocaat-Generaal onlangs aan de Hoge Raad in een vordering tot cassatie in belang der wet. Casus: Gemeente Spijkenisse liet beslag op de AOW-uitkering van iemand leggen. Maar omdat de uitkering lager was dan de beslagvrije voet was maandelijkse afdracht niet mogelijk. In mei werd het vakantiegeld wel naar de gemeente overgemaakt. De beslagene vorderde een verklaring voor recht dat het volledige vakantiegeld onder de beslagvrije voet zou vallen.Kantonrechter Brielle: Vakantiegeld valt onder de beslagvrije voet. Omdat de beslagene met zijn uitkering ruimschoots onder de beslagvrije voet blijft, zou een andere uitleg ertoe leiden dat hij op jaarbasis minder ontvangt bij jaarlijkse uitbetaling dan bij maandelijkse uitbetaling. Vakantiegeld is bestemd voor vakantie maar het blijft wel een uitkering.Advocaat-Generaal: De rechtsvraag is of vakantiegeld een nabetaling is in de zin van art. 475b lid 3 Rv. Nee, het vakantiegeld wordt per maand opgebouwd. De uitkeringsgerechtigde heeft pas een opeisbare vordering in de maand van uitkering. Bovendien wordt het vakantiegeld al meegenomen bij de berekening van de beslagvrije voet. In de rechtspraak bestaat verdeeldheid hierover. De Parlementaire Geschiedenis lijkt erop te wijzen dat op het vakantiegeld niet de volledige beslagvrije voet mag worden toegepast. Daarom de vordering aan de Hoge Raad zich hierover uit te spreken. Nu even afwachten dus.

Bron: mr. Arthur Legel