Ultimoo wederom platinum partner van jaarcongres

Ultimoo wederom platinum partner van jaarcongres 18 maart 2019

Op donderdag 9 mei 2019 wordt de eerste editie van het Jaarcongres Credit Management in de publieke sector gehouden in het Spant! te Bussum. Het Jaarcongres Creditmanagement in de publieke sector is een voortzetting van het Huurincasso Congres, dat sinds 2016 jaarlijks wordt gehouden.

Door, naast woningcorporaties, ook andere sectoren uit het publieke domein bij het congres te betrekken wordt kennisoverdracht en verbinding tussen deze sectoren, die veelal voor dezelfde uitdagingen staan als het gaat om credit management, gestimuleerd en bevorderd. Kennisuitwisseling, netwerken, het verkennen van innovatieve producten en diensten in combinatie met een hoge kwaliteit en actualiteit van onderwerpen en sprekers staan tijdens het congres centraal.

Het thema “Klantbehoud en Financieel Resultaat” sluit aan bij ontwikkelingen in de markt. Ook en wellicht juist in het publieke domein is denken in termen van klantbehoud essentieel, met name omdat de keuze voor klantbehoud een andere en meer positieve manier van denken en handelen met zich meebrengt. Uiteindelijk willen bedrijven en organisaties het liefst tevreden klanten, die op tijd kunnen en willen betalen. Dat levert commerciële, sociale en maatschappelijke voordelen op voor alle betrokkenen. Rondom het centrale thema zullen tijdens het Jaarcongres actuele onderwerpen met betrekking tot creditmanagement binnen de publieke sector integraal aan bod komen, zoals: preventie en vroegsignalering van betalingsproblemen, incasso & innovatie, privacy & het delen van data, ketensamenwerking, klantbehoud, automatisering en digitalisering.

Ultimoo Incasso is platinum partner en zal op die dag ook een expertsessie verzorgen.

Het Jaarcongres Creditmanagement in de publieke sector is bestemd voor personen die als creditmanagement professional actief zijn binnen de sectoren wonen, energie, zorg, gemeenten en landelijke overheid. Deelnemers uit de doelgroep dragen direct of indirect verantwoordelijkheid voor het credit managementbeleid binnen hun organisatie.

Wilt u er ook bij zijn en behoort u tot de doelgroep? Neem dan contact met ons op via contact

Bron: Ultimoo Group

Bezoek ook de website  van next level.