Ultimoo is partner van het huurincassocongres

Ultimoo is partner van het huurincassocongres 22 februari 2018

Op dinsdag 17 april aanstaande wordt voor de derde keer het huurincasso congres georganiseerd. Deze keer staat de dag in het teken van ketensamenwerking waardoor de dag ook interessant is voor creditmanagers in de energie, water en (zorg)verzekeringssector. Ultimoo Incasso is platinum partner en zal op die dag ook een expertsessie verzorgen. Ultimoo heeft Hanneke Goosen MSc. bereid gevonden een interessante lezing te geven. Zij is onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies en docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie. Daarnaast start zij in 2018 als PhD kandidaat bij de Universiteit Leiden waar ze onderzoek zal gaan doen naar de effecten van financiële stress op het beslisgedrag van mensen. Om 13:00u start de Ultimoo sessie: "Verminderen van huurachterstanden middels interventies vanuit de gedragsleer".

Sociaal psychologe Hanneke Goosen van het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam zal in haar presentatie inzichten delen vanuit de psychologie over de invloed van het hebben van betalingsachterstanden op het cognitieve functioneren van mensen. Daarnaast zal zij de uitkomsten van een aantal experimenten die in samenwerking met twee woningcorporaties zijn uitgevoerd om betalingsachterstanden tegen te gaan bespreken. Het betrof de effecten van versimpelde communicatie, het sturen van een herinnerings-sms en het voeren van begrotingsgesprekken. Ook zullen ideeën voor nieuwe onderzoeken worden gepresenteerd en wordt gevraagd hierover mee te denken.

Het huurincassocongres start om 11:30u in het Spant! in Bussum, naast de sessie van Ultimoo zijn er nog 11 andere expertsessies en kunt kennismaken met uw collega's in de branche en diverse dienstverleners. 

Wilt u er ook bij zijn en behoort u tot de doelgroep? ga dan naar http://huurincasso-congres.nl/ of neem contact met ons op.

Bron: Ultimoo Group