Ultimoo Incasso kijkt terug op een zeer succesvolle deelname aan het Huurincasso Congres 2018

Ultimoo Incasso kijkt terug op een zeer succesvolle deelname aan het Huurincasso Congres 2018 30 april 2018

Ruim 160 professionals uit de huurincasso- en creditmanagementbranche kwamen op dinsdag 17 april jl. samen in het Spant! In Bussum voor het delen van kennis en informatie op het Huurincasso Congres 2018. Het thema was dit jaar Ketensamenwerking 2.0 – Op weg naar een landelijke aanpak.

Het congres was mede mogelijk gemaakt door Platinum Partner Ultimoo Incasso, die met een zeer onderscheidende stand veel aandacht trok van de bezoekers. Doordat de stand was ingericht als keuken in grootmoeders stijl, kon een bruggetje worden gemaakt naar de bijzondere wijze waarop Ultimoo Incasso betalingsproblemen oplost: op een eerlijke en respectvolle manier worden die letterlijk thuis aan de keukentafel bij de huurder besproken om een passende oplossing aan te kunnen reiken. Veel bezoekers wilden graag nader over deze bijzondere aanpak geïnformeerd worden en onze tasjes met informatiemateriaal vonden dan ook gretig aftrek.

Op  het congres was veel aandacht voor vroegsignalering en ketensamenwerking. Hierover werden verschillende  presentaties gegeven. Schulden leiden niet alleen tot betalingsproblemen, maar dit veroorzaakt daarnaast ook ernstige sociale, maatschappelijke en financiële schade. Door samen te werken kunnen die  negatieve gevolgen in veel gevallen voorkomen worden.

De door Ultimoo gefaciliteerde sessie werd verzorgd door het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam en had betrekking op het verminderen van huurachterstanden middels interventies vanuit de gedragsleer . Er was grote belangstelling voor deze leerzame presentatie van onderzoekster Hanneke Goosen.

Daarnaast kon wij bezoekers melden dat Ultimoo bezig is om in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam een breed gedragen onderzoek naar de inzet en het effect van huisbezoeken bij betalingsachterstanden op te zetten. Door het organiseren van een survey op de stand wilden we in de markt polsen of er bereidheid is om deel te nemen aan het onderzoek. De animo daarvoor bleek groot, veel corporaties hebben de enquêtevragen op onze stand beantwoord en aangegeven dat zij bereid zijn om deel te nemen aan het onderzoek. De organisatie van het Huurincasso Congres heeft de survey inmiddels ook verspreid onder alle bezoekers en via haar website en nieuwsbrief. Al;s u nog niet heeft meegedaan ga dan naar https://nl.surveymonkey.com/r/LPW9WPC.

De dag werd afgesloten met een netwerkborrel. We hebben deze dag  veel nieuwe contacten gelegd en ons goed kunnen profileren als samenwerkingspartner voor de corporatie-, zorg- en energiesector.  Hierdoor kunnen we terugkijken  op een zeer succesvolle  deelname aan het Huurincasso Congres.

Een fotoverslag is te vinden op de website van de organisatie: https://www.facebook.com/pg/creditexpo/photos/?tab=album&album_id=1541875565923509

 

Bron: Ultimoo Group