Rijksincassovisie

Rijksincassovisie 5 april 2016

Bijgaand ter informatie de Rijksincassovisie zoals gisteren (4/4/2016) verzonden naar de Tweede Kamer. “De visie heeft tot doel om overheidsinstanties meer samen te laten werken, zodat er beter rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en omstandigheden van iemand met schulden. Het onnodig oplopen van schulden moet worden voorkomen en de visie dient te leiden tot een betere bescherming van de beslagvrije voet en een besparing op bijkomende kosten verbonden aan de inning van de vorderingen. De visie is geschreven vanuit het perspectief van de schuldenaar. Immers, iedereen heeft slechts één afloscapaciteit, ook als er verschillende schuldeisers aan de deur kloppen. De visie is – voortvloeiend uit de aanbevelingen in het rapport Paritas Passé, Debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden - specifiek gericht op de borging van het bestaansminimum binnen de Rijksincasso en haakt aan bij het Kabinetstandpunt dat de beslagvrije voet, zeker wanneer een overheidspartij de schuldeiser is, gerespecteerd dient te worden. Met deze visie verwoordt het kabinet de wijze waarop het dit standpunt binnen de verschillende vormen van incasso verder vorm wil geven.”    https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2016/04/04/rijksincassovisie