Over 2 jaar alle faillissementszaken digitaal

Over 2 jaar alle faillissementszaken digitaal 1 februari 2016

Slimmer werken, met veel minder handwerk. En belangrijker: door digitaal toezicht te houden op faillissementen, kan er transparanter worden gewerkt; betrokkenen krijgen beter inzicht in wat er allemaal gebeurt in de afwikkeling van een faillissement. Verder biedt digitalisering van toezicht ook de mogelijkheid tot uniformering van werkwijzen. Dit leidt tot een hogere kwaliteit van toezicht.                            

Dit is in een notendop de grote winst die er te halen is met digitaal toezicht op faillissementen. Inmiddels is het voor alle curatoren bij alle rechtbanken mogelijk digitaal informatie uit te wisselen. Het is de taak van de rechter toezicht te houden op een ordentelijke afhandeling van een faillissement. Lees het hele bericht verder : https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Over-2-jaar-alle-faillissementszaken-digitaal.aspx