Oprichting nieuwe deurwaarders vereniging: Nederlandse Belangenvereniging Gerechtsdeurwaarders (NBVG)

Oprichting nieuwe deurwaarders vereniging: Nederlandse Belangenvereniging Gerechtsdeurwaarders (NBVG) 22 mei 2014

Op 21 mei is de Nederlandse Belangenvereniging Gerechtsdeurwaarders opgericht. Het initiatief voor de oprichting is genomen door de directies van Hafkamp gerechtsdeurwaarders uit Venlo, Incassade Deurwaarders en Incasso uit Leeuwarden, De Klerk & Vis Gerechtsdeurwaarders en Incasso uit Amsterdam, Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders uit Ommen en Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders uit Utrecht, die gezamenlijk het bestuur van de nieuwe deurwaardersvereniging vormen. Hans Groenewegen is de eerste bestuursvoorzitter van de NBVG.

NBVG doelstelling
De vereniging heeft tot doel om op te komen voor de belangen van gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders en de organisaties waarin zij functioneren. NBVG wil een spreekbuis voor haar leden zijn en samen met die leden een agenda voor de toekomst van de gerechtsdeurwaarder opstellen.

De NBVG wil naast en aanvullend aan de KBVG gaan functioneren.

Belangenbehartiging
Anders dan de KBvG die voor het algemeen belang opkomt en waar het lidmaatschap berust bij de individuele gerechtsdeurwaarder richt de NBVG zich op de specifieke belangen van de gerechtsdeurwaarders(organisatie).

Deurwaarderskantoren worden lid en hebben als organisatie stemrecht, waardoor ieder kantoor, groot of klein, evenveel zeggenschap heeft.

Activiteiten
NBVG zal o.a. initiatieven ontwikkelen die moeten leiden tot uitbreiding van taken en bevoegdheden van haar leden. Marktonderzoek initiëren om kengetallen te verzamelen voor een financieel gezonde deurwaarderspraktijk. Cursussen en symposia over de ontwikkeling van het vak organiseren. Contacten met overheidsinstanties en andere stakeholders ontwikkelen en onderhouden en een actief PR beleid voeren om de positie en perceptie van de gerechtsdeurwaarder te verbeteren.

Meer informatie en vragen
Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met Hans Groenewegen, voorzitter van de NBVG, te bereiken via 088 – 515 1061 of Paul Otter, bestuurslid van de NBVG, te bereiken via 088- 844 42 25.

 Bron : vcmb.nl