ondernemers:banken zijn veel te streng voor bedrijven in nood

ondernemers:banken zijn veel te streng voor bedrijven in nood 15 mei 2014

Ondernemers vinden dat banken zich teveel gedragen als aasgieren die op eigen gewin uit zijn. Zij zouden hun wettelijk vastgelegde zorgplicht serieuzer moeten nemen door ook naar het bredere belang en het toekomstperspectief van hun klanten te kijken, juist wanneer het economisch tegenzit. Dit blijkt uit een enquête van Faillissementsdossier.nl.

Banken duwen gezonde bedrijven bankroet in

Aanleiding voor het opinieonderzoek is een aantal Kamervragen van het CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. Mede naar aanleiding van het faillissement van reisgigant Oad – dat slechts een paar miljoen euro tekort kwam – vroeg Van Hijum op 7 april opheldering aan minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. De parlementariër verwees naar het recente Engelse Tomlinson- rapport, opgemaakt in opdracht van de overheid, waaruit blijkt dat banken ook gezonde bedrijven regelmatig naar de rand van faillissement duwen. ‘Bent u er van op de hoogte dat bedrijven, als zij door de bank onder bijzonder beheer worden gesteld, te maken kunnen krijgen met onder meer een hogere rente, verplichtingen om extra af te lossen, hoge kosten voor accountantsrapporten of hertaxaties, executieverkoop en/of het stilleggen van  de rekening?’ vroeg het Kamerlid.

‘Bankiers zijn boeven’

Faillissementsdossier vroeg aan 759 van haar bezoekers, veelal ondernemers en werkzaam in allerlei verschillende sectoren – of zij het eens zijn met Van Hijums stelling dat banken ‘veel te streng zijn voor ondernemers’. Maar liefst 83 procent van de respondenten onderschrijft deze zienswijze. Tevens wordt duidelijk dat banken nog wat harder mogen werken aan herstel van hun reputatie: van deze groep vindt 34 procent dat ‘bankiers boeven zijn die op eigen gewin uit zijn.’ 17 procent van de ondervraagden is het níet eens met het Kamerlid. Zij vinden dat de CDA’er banken verwart met een filantropische instelling en dat een bank ‘voor een verlieslijdend bedrijf niet streng genoeg kan zijn.’

Tien tot twintig procent MKB-klanten valt onder bijzonder beheer

Een paar dagen geleden, op 9 mei, stuurde minister Dijsselbloem zijn antwoord naar de Kamer. Hij heeft kennis genomen van het Engelse rapport maar hij stelt dat de resultaten ‘niet representatief’ zijn voor de werkwijze van  Nederlandse banken. Tegelijkertijd lijkt ook de minister niet precies op de hoogte. ‘Er bestaan niet veel openbare cijfers over bankleningen in bijzonder beheer,’ schrijft hij. ‘Navraag bij Rabobank, ING en ABN Amro leert dat ongeveer tien tot twintig procent van hun MKB-klanten onder bijzonder beheer is gesteld.’ Een aantal van hen heeft de afgelopen tijd bij ondernemersorganisaties klachten ingediend over de werkwijze van bijzonder beheer, een werkwijze die als ‘zeer stressvol’ en ‘belastend’ wordt ervaren, stelt Dijsselbloem. Hij tekent daarbij aan dat er ook ondernemers zijn die melden ‘steun’ te hebben ontvangen van de beruchte bankafdelingen. Redenen om het beleid van bijzonder beheer door een speciale commissie te laten onderzoeken, zijn er op dit moment niet, schrijft de minister, maar de AFM blijft ‘alert’.

Bron : faillissementdossier.nl