NVI reageert positief op plan brede schuldenaanpak

NVI reageert positief op plan brede schuldenaanpak 14 juni 2018

Vandaag, 14 juni 2018 wordt door de tweede kamer de brief van staatssecretaris mevrouw van Ark behandeld. Het betreft de brede schuldenaanpak met daarin een groot aantal acties die ook samen met de marktpartijen waaronder de NVI maar ook bijvoorbeeld de NvvK zijn besproken. Niet alle acties worden door iedereen onderschreven, uiteraard zijn de belangen vaak ook verschillend. Maar het initiatief op zich is al heel wat en de samenwerking van marktpartijen ook. De NVI heeft de commissie die dit moet gaan behandelen een brief gestuurd, Over het algemeen kan de NVI zich vinden in de acties maar zijn er ook zorgen. Ook de NvvK heeft een brief verstuurd aan de commissie. Kortom er speelt veel en we kunnen ook veel actie verwachten. We blijven het nauwgezet volgen.

Bron: Ultimoo Group