NVI reactie op rapport ACM over de incassopraktijk:

NVI reactie op rapport ACM over de incassopraktijk: 9 november 2015

“De NVI kent de problemen in de branche en heeft daarom het Incasso Keurmerk ingesteld. De NVI pleit ook al jaren voor een wettelijk kader, omdat een groot deel van de incassobureaus zich niet kan of niet wil kwalificeren voor het Incasso Keurmerk. De NVI heeft ondanks herhaald verzoek geen inzage gekregen in de onderzoeksdossiers en kan daardoor niet nagaan waarop de conclusies zijn gebaseerd. Evenmin kan worden vastgesteld in hoeveel gevallen het om een NVI-lid gaat. De conclusies zijn echter verontrustend en voor de NVI aanleiding om een onderzoek in te stellen bij de leden. De NVI zal ook onderzoeken of de regels van het Incasso Keurmerk aangescherpt of verduidelijkt moeten/kunnen worden en hoe de controle kan worden verbeterd. Daarbij moet worden aangetekend dat de NVI alleen regels kan stellen voor de NVI-leden, over niet aangesloten incassobureaus heeft de NVI geen enkele controle.”

 

Bron : nvio.nl