Meet & learn 27 september 2018

Meet & learn 27 september 2018 3 september 2018

Samen met de VVCM organiseert Ultimoo weer een Meet & Learn sessie, deze keer een inkijkje in het proces van Menzis, daarnaast een discussie over maatschappelijk verantwoord incasseren. Het debiteurenbeheer heeft het afgelopen decennium een ware gedaanteverwisseling ondergaan. Daar waar het 10 jaar geleden eigenlijk vrij normaal was om een rigide standaard incassoproces te hanteren wordt er anno 2018 veel meer van verlangd. Ingegeven door maatschappelijke discussies over schulden, over het alsmaar toenemen daarvan en de impact op de samenleving, zien we dat heel veel partijen zich daaraan aanpassen. En dat is natuurlijk een goed teken. Maar wanneer ben je echt maatschappelijk verantwoord bezig? Welke aspecten van het debiteurenbeheer verdienen meer aandacht en wanneer zet je welke middelen in? Hoeveel aandacht kun je een klant binnen de kaders van de wet geven als hij niet betaalt? Wegen de kosten wel op tegen de baten? Hoe kun je vermijden dat jouw klanten te maken krijgen met enorme kosten in het gerechtelijke traject en hoe kun je ze echt helpen? Vraagstukken waar de B2C creditmanager van tegenwoordig constant mee bezig is. Tijdens deze meet & learn ontmoet u Wouter Weijenborg die ons deelgenoot maakt van het incassoproces bij Menzis. Aansluitend gaan we gezamenlijk op een rijtje zetten hoe maatschappelijk verantwoord incasseren (nog) meer handen en voeten kan worden gegeven. Kortom elkaar ontmoeten en van elkaar leren.

 

Programma

14:00 - 14:15 uur        Ontvangst 

14:15 - 14:30 uur        Introductie door Arjan Stigter, Ultimoo Group

14:30 - 15:30 uur        Presentatie van het incassoproces bij Menzis, door Wouter Weijenborg, manager debiteuren en polis

15:30 - 15:45 uur        Pauze

15:45 - 17:00 uur        Interactieve discussie: Maatschappelijk verantwoord incasseren, hoe dan?

17:00 - 18:00 uur        Netwerkborrel

 

Aangezien we een beperkt aantal plaatsen hebben, gelieve snel te reageren als u aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst.

U kunt zich kosteloos aanmelden via http://www.incasso.nl/contact onder vermelding van M&L 27 september 2018.

Inschrijving geschied op volgorde van binnenkomst, bij een te grote opkomst kan het voorkomen dat we u teleur moeten stellen.