Meet &Learn Death of the credit manager

Meet &Learn Death of the credit manager 1 april 2016

Op donderdag 31 maart heeft Ultimoo samen met Mailtopay weer een VVCM meet & learn sessie georganiseerd. Deze keer waren er meer dan 80 enthousiaste deelnemers die spreker Rody Heijstek wel wilden aanhoren. De titel death of de credit manager heeft namelijk wel wat los gemaakt, zou het echt zo zijn dat mijn baan op de tocht staat, vraagt men zich af. Rody begint zijn betoog met een aantal voorbeelden die door vergaande automatisering zijn verdwenen en meent dat dat ook het lot van de credit manager is. Waarom? Omdat een algoritme de beslissingen die moeten worden genomen gaat overnemen. De komst van de smartphone en daarmee apps die het betalen vergemakkelijken heeft de wereld op zijn kop gezet. Uit de statistieken van Mailtopay blijkt dat betalingen in 2014 voor ongeveer 15% met een mobile device worden gedaan, in 2015 was dat ongeveer 42% en na een aantal maanden in 2016 is dat al gestegen naar meer dan 50%. Dit opent deuren voor een compleet geautomatiseerd debiteurenbeheer traject. Het is nu zelfs mogelijk om niet alleen telefonisch betaalafspraken te maken maar ook op dat moment de betaling daadwerkelijk te ontvangen en te registreren. De wijze waarop men het liefst betaalt kan door de software worden herkend en aan de hand daarvan kan een algoritme bepalen wat de beste actie is om uit te zetten. Daarnaast zijn er nog vele aspecten die de kans op een snelle betaling beïnvloeden, de dag in de week, het tijdstip waarop wordt gebeld, de dag in de maand, de woonplaats, de leeftijd van de debiteur en de ouderdom van de vordering maar de hoogte van het bedrag is van het grootste belang. Uit de statistieken blijkt dat voor een vordering van boven de € 400,-  het beste gelijk ook de mogelijkheid van afbetalen moet worden meegegeven, dit verhoogt de kans op en snellere (af)betaling. Rody legt ook uit dat er per debiteur een op maat gesneden traject moet worden ingezet, maar een traject moet ook steeds worden uitgedaagd door een ander traject omdat het inzetten van steeds weer hetzelfde traject op den duur minder effect heeft. Hierdoor ontstaan er zogenaamde AB testen, ook wel champion challenger testen genoemd. Rekening houdend met alle elementen zijn er misschien wel meer dan 1.000.000.000 datapoints die moeten worden meegenomen in de afweging wat op een bepaald moment de beste actie is om uit te voeren. Dit aantal kan onnmogelijk door het menselijk brein worden gedaan. De huidige techniek stelt ons in staat om dit wel te doen. Koppelen we daar ook nog aan dat machine learning ervoor zorgt dat er geen mensenhanden meer te pas komen aan het werkelijk aanpassen van trajecten  dan kunnen we stellen dat het werk van de credit manager beduidend minder gaat worden… Toekomstmuziek? Utopie? Nee! In vele branches wordt dit al gedaan, de aandelenhandel, marketing, zelfs autorijden wordt al door een algoritme gedaan. Na de presentatie was er ruimte voor discussie over het onderwerp. Een voorzichtige conclusie is dat de credit manager niet zal verdwijnen maar dat het aantal handjes dat met credit management aan de slag moet beduidend minder zal zijn, daarnaast zal de credit manager vel meer aan de slag kunnen met het proces en de speciale gevallen. Kortom het vak zal veranderen maar wordt er niet minder leuk op. 95% is van mening dat algoritmes in de toekomst beslissingen gaan overnemen, meer dan de helft is van plan om binnen twee jaar te investeren in software die dit mogelijk maakt. Om dit erdoor te krijgen zijn er nog wel belemmeringen die uit de weg moeten worden geruimd, zoals ICT (on)mogelijkheden, prioriteit of budget, maar ook dat is een uitdaging die de credit manager niet uit de weg zal gaan. Na afloop is er op de borrel nog stevig nagepraat in ging iedereen met toch nog een tevreden gevoel huiswaarts.

Bron : Arjan Stigter, algemeen directeur Ultimoo Group