Meer aandacht accountant voor Wet late betalingen

Meer aandacht accountant voor Wet late betalingen 25 januari 2019

Facturen van mkb-ondernemingen moeten volgens de Wet late betalingen sinds 2017 binnen een vastgestelde termijn aan het mkb worden voldaan door grote ondernemingen. Op deze wettelijke verplichting wordt echter nog niet goed acht geslagen. De ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers doet daarom een oproep aan accountants om bij de controle van de jaarrekening over 2018 de naleving van deze wet actief te controleren. Debiteuren die maar niet over de brug komen zijn voor elke organisatie een doorn in het oog, maar voor kleine ondernemers (het mkb) en zzp’ers vormen late betalingen al helemaal een groot risico. Om deze groepen tegemoet te komen is in 2017 de Wet late betalingen in het leven geroepen. ONL voor ondernemers krijgt echter nog te veel signalen dat deze wet niet nageleefd wordt en roept daarom accountants op om bij de controle van de jaarrekening (tool) hier extra op te letten. Bovendien moeten ze melden welke grote ondernemingen zich niet houden aan de Wet late betalingen.

Accountants hebben meldplicht over late betalingen

 

Lees verder op Rendement.nl