Laagste aantal faillissementen in 21 jaar!!!?? Wordt u daar ook zo blij van?

Laagste aantal faillissementen in 21 jaar!!!?? Wordt u daar ook zo blij van? 15 september 2020

Wij hopen natuurlijk dat u ondanks alles een fijne zomer heeft gehad en dat het u persoonlijk en zakelijk goed gaat. Inmiddels hebben we een periode achter de rug waarin het voor wat betreft corona en de gevolgen ervan even wat minder moeilijk leek te gaan of zelfs is gegaan. Het CBS kopt met de zin: Laagste aantal faillissementen in 21 jaar tijd, het CPB roept:  Minstens 75.000 huishoudens binnen drie maanden in financiële problemen na inkomensverlies. Met zoveel mensen en bedrijven aan een overheidsinfuus kan de lezer van deze berichten over een half jaar nog wel eens bedrogen uitkomen. Er komen natuurlijk wél veel faillissementen aan en wij denken dat 75.000 huishoudens slechts het topje van de ijsberg is. Dat er in de beginfase van de virusuitbraak en bijbehorende overheidsmaatregelen voorzichtig is gehandeld als het gaat om het incasseren van achterstallige facturen is prima. Maar dit heeft wel tot gevolg dat we nu niet zien wat er werkelijk aan de hand is. Er is een stuwmeer aan verplichtingen ontstaan die zijn weerga niet kent, al waren het alleen maar de belastingen voor bedrijven waarvoor uitstel is verleend. Blijf daarom scherp en alert. What you see is not always what you get!

 

Hoe nu te handelen?

Ons wordt veel gevraagd wat te doen en hoe nu te handelen als er niet op tijd wordt betaald. Niemand wil overkomen als harteloos en niet empathisch, niemand. Maar ja, je wilt als bedrijf zijnde ook niet in de problemen komen omdat je je eigen facturen niet betaald krijgt. Wat te doen? Ons antwoord is eigenlijk heel simpel, uw debiteurenbeheer moet, voor zover dat nog niet geval was, gewoon weer worden opgestart en waar nodig zelfs worden aangescherpt. Reageert iemand niet op uw verzoeken of komt uw klant zijn beloftes niet (meer) na, onderneem dan actie, laat het niet op zijn beloop. Daarnaast is het noodzakelijk om uw kredietbeleid onder de loep te nemen. Bevindt u zich in een branche met een verhoogd risico op mindere tijden, dan is het zelfs belangrijk om ook bestaande klanten met een goed trackrecord nauwlettend in de gaten te houden en niet zonder meer op krediet te leveren als het om significante bedragen gaat. Immers, voorkomen is beter dan genezen, handhaaf kredietlimieten en betaaltermijnen strak.

 

Uitstel verlenen of niet?

Het is een misverstand om te denken dat uitstel van betaling verlenen een goed instrument is om bedrijven of consumenten te helpen. U bent immers vast niet de enige schuldeiser. Het opstapelen van schulden maakt deze schulden problematisch en daardoor ontstaat er een onhoudbare situatie. Het moment dat de overheid haar steun versobert of zelfs intrekt komt snel naderbij en dan zullen als eerste de bedrijven die toch al geen vet op de botten hadden problemen ondervinden en in het ergste geval failliet gaan. Als dit vaker gebeurt dan heeft dat weer zijn weerslag op de werkgelegenheid en op de financiële positie van consumenten en begint de sneeuwbal van de berg af te rollen. Dit kan iedereen op zijn vingers natellen. U helpt uw klanten met nog openstaande posten wel als die erop worden gewezen dat er moet worden betaald, desnoods met een regeling. Hier moet dan ook strak op worden toegezien. Hierdoor blijft het besef bestaan dat die verplichting er is en zal er ook meer moeite worden gedaan om inkomsten te genereren of kosten te besparen. Met name dat laatste is een hete aardappel die moet worden doorgeslikt. Als na zeven vette jaren de magere jaren aanbreken moeten er aanpassingen worden gedaan, hoe vervelend dat ook is. De uitgaven moeten worden gesynchroniseerd met de inkomsten, door het verlenen van uitstel ontbreekt de noodzaak daartoe. De tijd is aangebroken om door te pakken.

 

Wij kunnen u helpen!

Daar waar het u niet lukt om te incasseren kunnen wij in veel gevallen een oplossing bieden. Het tijdperk waarin het incassobureau als boeman werd gezien ligt al ver achter ons. Wij zullen met veel respect en geduld op een assertieve wijze wel uw vorderingen incasseren. Maar let op! Hoe langer u wacht met insturen hoe groter de kans op wanbetaling. Zorg dus juist nu voor een strak beleid waarin maatwerk de oplossing is en stuur uw vorderingen in die ouder zijn dan 60 dagen. Dit vergroot de kans dat deze in de komende onzekere tijd toch nog betaald worden.

Arjan Stigter
Algemeen directeur

Ultimoo Incasso BV

 

Heeft u vragen over dit bericht neem dan contact met ons op.