Jongerengame over schulden

Jongerengame over schulden 28 maart 2014

Het lectoraat Schulden & Incasso van de Hogeschool Utrecht heeft het gratis schuldpreventiespel ontwikkeld. De belangstelling van scholen en gemeenten in ons land voor dat spel is groot. Daarover bericht de website van de Hogeschool Utrecht. Doel van de serious game is om jongeren in de leeftijd van 17 tot en met 21 jaar beter beslagen ten ijs te laten komen met het oog op hun financiële vaardigheden. Daardoor zouden veel financiële problemen bij jongeren kunnen worden voorkomen. De schuldpreventiegame is eind vorig jaar getest door jongeren op het Albeda College in Rotterdam. Het lectoraat Schulden & Incasso gaat de game uitrollen bij andere (mbo)-opleidingen in Rotterdam en bij mbo-instellingen in andere steden.

Bron: Nationale onderwijsgids