HEMA-Case toont dat eu-wetgeving betaaltermijn niet werkt

HEMA-Case toont dat eu-wetgeving betaaltermijn niet werkt 20 maart 2014

Eenzijdige verlenging betalingstermijn door multinationals slecht voor alle partijen.

Het eenzijdig verlengen van de betalingstermijn door multinationals heeft verstrekkende gevolgen voor de gehele keten en heeft een negatief effect op de economie. De betalingstermijnen verkorten, levert juist een enorme economische impuls op en is uiteindelijk ook beter voor de opdrachtgever. Dat stelt het VCMB, de brancheorganisatie van bedrijven die actief zijn binnen het aandachtsgebied creditmanagement.

Deze week maakte HEMA bekend zijn betalingstermijn voor leveranciers eenzijdig te verlengen tot 120 dagen. HEMA is hierin zeker niet uniek. Bedrijven die dat doen misbruiken het leverancierskrediet om in de eigen liquiditeitsbehoefte te voorzien, stelt het VCMB. Op tijd betalen is niet alleen maatschappelijk verantwoord, het zorgt ook voor een toekomstbestendige leveranciersketen en is goed voor de economie.

EU-wetgeving papieren tijger

Sinds vorig jaar is er een Europese richtlijn van kracht die voorschrijft dat bedrijven een maximale betaaltermijn mogen hanteren van 30 dagen (de zogenoemde late payments directive). Alleen met wederzijdse overeenstemming kan daarvan worden afgeweken tot maximaal 60 dagen. Door de dominante marktpositie van grote organisaties en de nog altijd zwakke economische positie van veel van hun leveranciers, zien veel leveranciers zich genoodzaakt de eenzijdige aanpassing te accepteren. “Je kunt als leverancier wel op je strepen gaan staan, maar dan is er een kans dat je de opdrachtgever verliest. Voor veel ondernemers is dat risico, zeker in deze tijd, te groot,” stelt Mannes Westhuis, voorzitter van het VCMB.

Gevolgen werken door in keten

Met name kleinere leveranciers zijn door lange betaaltermijnen van hun opdrachtgevers niet in staat zelf aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Zij worden gedwongen hun toeleveranciers ook trager te betalen. Zo heeft een dergelijk besluit gevolgen voor de gehele keten. Bij grote ondernemingen zoals HEMA, maar eerder ook DE Master Blenders, Unilever, KPN en Heineken, is de kans op non-betaling niet groot. Dit kan echter verderop in de keten wel optreden. “Als iedereen op tijd zou betalen, levert dat een enorme economische impuls op. Ondernemingen zijn dan minder afhankelijk van krediet van de bank en hebben meer ruimte om te investeren en innoveren,” zegt Westhuis. Hij wijst ook op de uiteindelijke gevolgen voor de opdrachtgevers. “Niet alleen zijn zij gebaat bij een goed draaiende economie. Een bijkomend gevolg van het verlengen van je betaaltermijnen is dat je daarmee je leveranciers verzwakt. Als zij daardoor niet meer de juiste kwaliteit kunnen leveren of zelfs failliet gaan, heeft dat directe gevolgen voor de opdrachtgever zelf.”

Bron: VCMB