Eerste Kamer akkoord met wijziging consumentenkredietovereenkomsten

Eerste Kamer akkoord met wijziging consumentenkredietovereenkomsten 3 oktober 2016
 

Wetsvoorstellen van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) aangenomen die naar verwachting op 1 januari 2017 in werking treden. Het eerste wetsvoorstel past enkele verouderde regels aan over onder meer consumentenkrediet, koop op afbetaling en huurkoop. Doel is de rechtszekerheid te bevorderen, onder meer via duidelijker wetteksten, vermindering van regels en De Eerste Kamer heeft vandaag drie een betere indeling van deze onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek. 

 

Ook kunnen consumenten nu effectiever worden beschermd. Het wetsvoorstel geldt zowel voor consumenten-kredietnemers als voor bedrijven-kredietnemers. Voor consumenten zijn de regels van dwingend recht. Voor bedrijven geldt er in beginsel contractsvrijheid, anders dan nu.
Een ander wetsvoorstel biedt de mogelijkheid in het College van procureurs-generaal één lid te benoemen dat geen jurist is maar specialistische kennis en ervaring heeft op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Ook deze procureur-generaal zal volledig deelnemen aan, en medeverantwoordelijk zijn voor, alle collegiale beraadslaging en besluitvorming door het College.

 

Het derde en laatste wetsvoorstel maakt een fusie mogelijk tussen Stichting Notarieel Pensioenfonds en Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Deze fondsen hebben hierom verzocht. Een fusie stelt de pensioenfondsen in staat om te komen tot schaalvergroting – en daarmee ook tot kostenbesparingen.