De NVI ondersteunt gezamenlijke aanpak ACM en AFM

De NVI ondersteunt gezamenlijke aanpak ACM en AFM 15 november 2016

De Nederlandse vereniging van gecertificeerde incasso ondernemingen (NVI) ondersteunt het initiatief dat vandaag door de ACM en de AFM wordt gelanceerd om oneerlijke incassopraktijken aan te pakken. De ACM heeft vorig jaar geconstateerd dat er op brede schaal oneerlijke incasso praktijken worden gebezigd. De ACM gaat de consument voorlichten hoe men hier mee dient om te gaan onder het motto: “Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt!” De NVI ondersteunt dit initiatief van harte. Na het verschijnen van het onderzoeksrapport heeft de NVI onderzoek onder haar leden gedaan en heeft zij haar leden nog eens duidelijk gemaakt dat zij zich dienen te houden aan de keurmerkcriteria en gedragsregels. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal van deze regels aan te scherpen.

Regulering van de markt 
De NVI vindt het belangrijk dat de branche zich houdt aan de regels. “De praktijken die door de ACM zijn geconstateerd zijn slecht voor het imago van de branche” zegt Jan Franssen voorzitten van de NVI. “Wij ondersteunen daarom ook het initiatief van de Christen Unie om de markt wettelijk te reguleren, maar zolang dit vanuit de politiek niet is geregeld. Is de enige partij in Nederland die dit wel doet de NVI”. De NVI heeft 28 leden die samen jaarlijks meer dan 4.000.000 vorderingen behandelen, dit is ongeveer 70% van de markt. De incassobureaus proberen deze vorderingen in het minnelijke proces op te lossen. Door deze aanpak is het in minder dan 10% van de gevallen noodzakelijk om dure gerechtelijke procedures op te starten. “Oplopende en hoge kosten zijn vaak het gevolg van incassozaken waarbij er (te) snel wordt gegrepen naar het middel van gerechtelijke procedures. Hoge griffierechten en hoge deurwaarderskosten maken dat een vordering al snel met meer dan € 500,- toeneemt. Onze leden proberen dit te voorkomen door in het minnelijke traject regelingen te treffen”. 

Vakbekwaamheid  
Incassobureaus krijgen alleen een incassokeurmerk als zij voldoen aan strenge criteria en gedragsregels van de NVI. Deze regels komen overeen met het door de ACM gestelde als het gaat om een eerlijke incassopraktijk. Naast het aanscherpen van de reeds bestaande regels heeft de NVI ook besloten om niet alleen de bedrijven te certificeren en periodiek te keuren maar ook de meer dan 1200 medewerkers van haar leden. Vanaf 2017 moeten alle medewerkers die contact hebben met schuldeisers en schuldenaren een basiscertificaat halen. Men wordt getoetst op het kennisniveau van de criteria en de gedragsregels en daarnaast op wet en regelgeving die is gerelateerd aan incassowerkzaamheden. De toetsing is extern belegd bij het Examenadviesburo en wordt gecontroleerd door de Examenkamer. Naast dit eerste vakbekwaamheidscertificaat moeten alle medewerkers ook een eed afleggen. Door het opzetten van vakbekwaamheidseisen overeenkomstig WFT en het laten afleggen van een eed zet de NVI de volgende stap in het verbeteren van de branche en anticipeert  het op eventuele wettelijke regulering.

Samenwerking  
De NVI zal de samenwerking met partijen als de ACM, de AFM, de consumentenbond, het Nibud, de NvvK en andere marktpartijen verder ontwikkelen en intensiveren. Dit uit zich inmiddels in gesprekken die met een aantal van deze partijen plaatsvinden. Nu de ACM en de AFM de handen ineen slaan werkt de NVI graag mee aan het verbeteren van het kennisniveau van consumenten en zal het ervoor zorgen dat er bij misstanden wordt ingegrepen, ook binnen de eigen geledingen als het zich voordoet.  

Bron: NVI