De NVI ervaart een fijne samenwerking met Examenadviesburo!

De NVI ervaart een fijne samenwerking met Examenadviesburo! 16 november 2017

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) is een brancheorganisatie voor incassobureaus. De NVI zet zich in om oneerlijke incassopraktijken te voorkomen. Om dit te doen hebben zij besloten om medewerkers van incassobureaus te certificeren. Vanaf 2017 moeten alle medewerkers die contact hebben met schuldeisers en schuldenaren een basiscertificaat halen. Op dit gebied ondersteunt Examenadviesburo de NVI bij hun examenprocessen.

Wij zijn in gesprek gegaan met Arjan Stigter. Arjan is voorzitter van zowel de examencommissie als de vakgroep vakbekwaamheid van de NVI. Hierdoor is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de modules. Wij spraken hem over de NVI, de modules en de samenwerking met Examenadviesburo.

Wat is de aanleiding van de ontwikkeling van de NVI Basis module?

“De NVI is een brancheorganisatie voor incassobureaus. We hebben een marktaandeel van 70%, dit betekent dat 70% van de incassovorderingen in Nederland via leden van de NVI worden behandeld (dit zijn er circa 4.500.000 per jaar). De incassobranche ligt tegenwoordig behoorlijk onder een vergrootglas. Regelmatig worden er misstanden geconstateerd. Er worden te veel kosten doorbelast of mensen worden op een onjuiste manier bejegend. Zo constateren de AFM, ACM en Consumentenbond dat agressiever taalgebruik en bedreigingen voorkomen. Om dit soort praktijken te voorkomen, hanteert de NVI al sinds jaar en dag gedragsregels waaraan leden zich dienen te houden. Daarnaast zitten wij om de tafel met partijen als de AFM en ACM, en hebben we ook gezien dat er vanuit Den Haag veel behoefte is aan regulering van de markt. Een voorbeeld van die regulering is de ontwikkeling van vakbekwaamheidseisen voor medewerkers van incassobureaus. Vanuit de NVI hebben we besloten dat we daarom NVI-certificaten willen uitgeven aan incassomedewerkers die aantoonbaar aan de vakbekwaamheidseisen voldoen. En om te beginnen hebben we de NVI Basis module gemaakt.”

En wat wordt getoetst in de Basis Module?

"In de Basis module kijken we naar wet- en regelgeving, gedragscodes en keurmerkcriteria. Denk aan gedragsregels als: hoe ga je om met mensen die schulden hebben? Hoe bezoek je debiteuren? Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens en hoe wordt die toegepast? Dit zijn allemaal zaken die men eigenlijk zou moeten weten, maar die nog even goed onder de aandacht moeten worden gebracht en getoetst."

U zegt “onder aandacht moeten worden gebracht en getoetst”, maar is het dan een toets die vaker moet worden gedaan?

"Binnen de NVI zijn een examencommissie en een werkgroep vakbekwaamheid opgezet. Ik ben voorzitter van beide. Binnen de werkgroep hebben wij in eerste instantie gezegd dat we een Basis module gaan ontwikkelen. Vervolgens zullen we nog een aantal aanvullende modules ontwikkelen, en daarna is het de bedoeling dat we een PE-programma gaan maken. Voor de twee verplichte modules (Basis en Problematische schulden) komt er een aanvullend PE-programma met afsluitende toetsing, waarin wijzigingen en nieuwe regels in de incassobranche voor de al getoetste modules aan de kandidaten worden voorgelegd. Dit PE-programma zal ontwikkeld worden als de module over Problematische schulden is gelanceerd, en zal vanaf 2019 van start gaan."

Wat is de meerwaarde van het examen voor de kandidaten, dus voor mensen die werkzaam zijn in de branche?

"Als je het examen hebt behaald, dan mag je bij een incassobureau werken dat bij de NVI is aangesloten. Dit jaar hebben wij in de keurmerkcriteria staan dat de helft van het personeel van een NVI-gecertificeerd incassobureau een certificaat moet hebben. En volgend jaar moet al het personeel een certificaat hebben. Daarnaast dien je, als je bij een incassobureau wilt werken, een certificaat te hebben. Met dit certificaat kun je je vakbekwaamheid aantonen. 

De modules zijn trouwens niet alleen voor NVI-medewerkers, maar ook voor alle mensen die een dergelijk certificaat willen behalen en die bij een niet-NVI-gecertificeerd incassobureau aan de slag willen gaan. Wij vinden het belangrijk om de modules open te stellen voor iedereen. Dit is vooral van belang wanneer de vakbekwaamheidsexamens vanuit politieke regelgeving verplicht worden gesteld. Wij zetten ons er voor in dat de vakbekwaamheidsexamens van de NVI door de overheid gekozen worden als de verplichte examens.”

Kunt u iets vertellen over de totstandkoming van de samenwerking met Examenadviesburo?

"Wij hadden als vakbekwaamheidswerkgroep in eerste instantie het idee om alles zelf op te zetten en de examens met een examenafnamesysteem zelf te gaan inregelen. We waren eigenlijk al vrij ver met het selecteren van software en het opzetten van een examen, toen we in gesprek kwamen met Examenadviesburo. Zij vertelden ons hoe zij ons zouden kunnen ondersteunen bij de examenontwikkeling en afname. Wij kwamen tot de conclusie dat hun verhaal eigenlijk veel beter was. Het is natuurlijk veel objectiever om de normering, toetsing en controle bij verschillende partijen te leggen in plaats van bij één partij, namelijk wijzelf. Examenadviesburo beschikt over de COEL-examenlocaties en verzorgt de toetsing, en wij verzorgen de inhoud. Deze scheiding is zeker ook een voordeel wanneer de overheid besluit vakbekwaamheid te gaan verplichten, en de examenopzet van de NVI zou kunnen overnemen.

 Zelf hadden we dus al een aantal dingen voorbereid voor de examens, zoals naslagwerken en diverse input op een rij zetten. Op basis daarvan hadden we een aantal vragen ontwikkeld, die na analyse van Examenadviesburo nou niet echt goed bleken te zijn. Toen we dat eenmaal aan jullie hadden voorgelegd kwam eruit naar voren dat het er heel anders uit zou komen te zien, veel professioneler, gewoon goed doordacht. We hebben eigenlijk gelijk gezegd: “Als jullie met een goede offerte komen, kunnen we aan de slag gaan.” En dan zie je gewoon dat jullie heel veel ervaring hebben met het opzetten van dergelijke programma’s. En dat maakt het voor ons nog professioneler."

En hoe ervaart u de samenwerking met Examenadviesburo?

"Die is heel flexibel moet ik zeggen. We hebben afspraken gemaakt en een overeenkomst getekend. We hebben bijvoorbeeld binnen de examencommissie afgesproken dat we één keer per jaar de syllabus of vragen gaan aanpassen. Nu bleek echter dat er een aantal foutjes in een document stonden of soms foute vragen werden gesteld. In zulke gevallen kan ik gewoon een mailtje versturen waarin ik aangeef wat er anders moet en dan is het eigenlijk binnen een week geregeld. Dus wat dat betreft is de samenwerking perfect."

De eerste examens zijn afgenomen, hebt u daar reacties van ontvangen?

"De kandidaten hebben de ontvangst op de COEL-toetslocaties als heel positief ervaren. Wat ze vooral fijn vinden is dat zij op elk gewenst tijdstip en op een zelfgekozen locatie examen kunnen doen. Ze merken een grote mate van professionaliteit als ze op een locatie binnenkomen. Ze vinden dat ze netjes te woord worden gestaan en geholpen, en dat ook de examenomgeving er mooi en verzorgd uit ziet. Dus daar heb ik eigenlijk geen enkele klacht over ontvangen. We krijgen echter wel soms opmerkingen van wat oudere mensen en mensen die wat langer in het vak zitten, die denken: “Waarom moet ik deze vragen beantwoorden, wat is het belang daarvan?” Maar dat is denk ik gebruikelijk in een situatie waarin iedereen nog van nul af aan moet worden getoetst. Daar zijn we nog wel naar aan het kijken, maar dat gaat meer over de inhoud dan over de ervaring met het Examenadviesburo."

Er komt ook een module over problematische schulden, kunt u daar wat over vertellen?

"We hebben afgelopen week de eindtermen op onze manier bepaald. Die worden opgedeeld in een aantal categorieën. We hebben gekeken naar welke marktpartijen er zijn die met problematische schulden te maken hebben, bijvoorbeeld de NVVK (de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) en de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders). Kandidaten moeten weten met welke partijen je allemaal te maken kan krijgen in Nederland. We hebben wetsartikelen, zoals de faillissementswet, uitgeplozen en we hebben kredietvormen, en klein stukje van Wft, overgenomen. Daarnaast hebben we allerlei opiniestukken over problematische schulden, schuldhulpverlening en dergelijke in de module opgenomen. Deze waren bepalend voor het debat van de afgelopen paar jaren. Verder komt er een gedragscode van de NVI omtrent problematische schulden, daar moeten kandidaten ook kennis van hebben. Het wordt bij elkaar opgeteld een pittige, grote module. De status is nu dat we nog een paar kleine dingen aan het uitzoeken zijn en dan leggen we alles voor aan Examenadviesburo. Met hen hebben wij afgesproken dat er professionele eind- en toetstermen en vragen worden ontwikkeld, dat er een syllabus wordt geschreven en dat het examen wordt ingeregeld. En dan hopen wij in kwartaal I van 2018 de eerste examens af te kunnen nemen."

Wat voor ontwikkelingen voorziet u in de toekomst en hoe hoopt u dat het Examenadviesburo u daarbij als partner kan ondersteunen?

"We hopen in ieder geval het programma voor PE (Permanente Educatie) op te kunnen zetten. Ik verwacht verder dat er straks ook een manier kan worden ontwikkeld om vanaf een thuislocatie, of welke locatie dan ook, examen te doen. Daarnaast verwachten wij naast de twee verplichte modules die we nu bijna rond hebben, dat we ook nog twee andere vakbekwaamheidsmodules op gaan zetten. Dat worden modules die alleen verplicht zijn voor bepaalde groepen medewerkers. Eén van deze modules zal meer met vaardigheden te maken hebben en daarbij is het de vraag hoe je dat in een online examen kan toetsen. Dus 2018 staat in het teken van het ontwikkelen van het PE-programma en dan verwacht ik in 2019 weer verder te kunnen met een volgende module."

Maak ook gebruik van de diensten van Examenadviesburo!

 artikel op de site van het Examenadviesburo